Nekateri avtomobili bodo cenejši

Prenovljeni Zakon o davku na motorna vozila prinaša preglednejšo odmero in morda nižje cene >>

Vlada je sprejela predlog prenovljenega Zakona DMV), ki naj bi začel veljati s 1. januarjem 2021. Nova ureditev je naravnana na odmero davka glede vrsto motornega vozila, pogonsko gorivo, izpust CO2, emisijski standard in v nekaterih primerih tudi moč motorja. Hkrati nov bo novi zakon omogočil novi avtomatizacijo ter pospešitev postopkov za odmero  davka na motorna vozila, trgovcem z avtomobili pa lažji izračun končne prodajne cene.

Dosedanji način obračunavanja DMV je bil namreč vezan na prodajno ceno posameznega avtomobila in je prodajalcem povzročal precej preglavic. Povprečna vsota DMV je bila 460 evrov, najbolj davčno obremenjena pa so bila prestižna vozila, za katera se davek na luksuz ukinja. Plačila DMV bodo z novim zakonom oproščena tudi vozila brez izpustov CO2, torej tista z električnim pogonom.

Poleg tega so v novi ureditvi še nekatere oprostitve. Neobdavčeni bodo starodobniki, vozila, ki se uporabljajo za šport, intervencijska vozila, vozila, s katerimi se vozijo invalidi. Davka na motorna vozila enkrat v treh letih ne bo treba plačati velikim družinam.

Spremembe Zakona o davku na motorna vozila naj bi zaradi nižke  obdavčitve prispevale k znižanju cen številnih avtomobilov, največje pocenitve pa se obetajo pri dražjih. Zaenkrat še ni znano ali bodo nižji DMV avtomobilski uvozniki oziroma prodajalci nižji davek v celoti upoštevali pri izračunu končne cene ali pa del razlike »pretopili« v svoje zaslužke.