ZZŠAM SLOVENIJE

100 let Zveze združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije

Tradicionalna stanovska organizacija voznikov, avtomehanikov, ter prevoznikov ima več kot 4500 članov.

Zveze združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije je bila ustanovljena leta 1922, in tako letos obeležuje 100 let delovanja. Danes jo sestavlja 35 združenj po vsej Sloveniji, v katerih deluje preko 4500 članov. Pestro zgodovino Zveze so zaznamovala zgodovinska obdobja pred in po drugi svetovni vojno ter po osamosvojitvi Slovenije. Ves čas je združevala šoferje in avtomehanike ter njihove simpatizerje. Skrbela je tudi za izboljševanje vloge in položaja voznikov in avtomehanikov v družbi. V zadnjem obdobju je postala prepoznavna nevladna organizacija, katera s prostovoljnim delom prispeva k boljši prometni varnosti otrok in starejših udeležencev v prometu.

Delovanje Zveze ZŠAM je že od začetka zavezano k zagotavljanju prometne varnosti za vse udeležence v prometu. Že ustanovitelji Zveze in prvi poklicni šoferji so imeli močan čut za prometno varnost in so se z  delovanjem na tem področju  zapisali med utemeljitelje prometne preventive. Sedanji Svet za preventivno v cestnem prometu Republike Slovenije je bil ustanovljen pred 50 leti na pobudo Zveze ZŠAM in z njim sodelujemo že od vsega začetka. Delovanje v preventivi pri nas temelji na prostovoljnem delu naših članov, izkušenih in preizkušenih poklicnih voznikov in avtomehanikov, ki se udejanja v številnih preventivi posvečenih akcijah. Naše izkušnje iz prometa temeljijo na milijonih prevoženih kilometrih poklicnih voznikov, strokovnih izkušnjah avtomehanikov s področja varnosti vozil, ter strokovnosti naših prometnih strokovnjakov, prometnih inštruktorjev, članov izpitnih komisij. Naša strokovnost je opazna v okviru skupine za oblikovanje in izvajanje Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa pri Javni Agenciji za varnost cestnega prometa Republike Slovenije, kjer tudi sodelujemo s svojimi predstavniki.

Podpiramo tudi »Vizijo 0« in sledimo evropskim prizadevanjem za zmanjšanje števila žrtev in poškodovanih v prometnih nesrečah na evropskih cestah. Prometna varnost je tek na dolge proge, zato verjamemo, da bomo z našo prizadevnostjo in prostovoljnim delovanjem  pozitivno vplivali na vse udeležence v prometu. Verjamemo tudi, da bodo naši prostovoljci ohranjali in gradili nove mostove do mladih, saj si le na tak način lahko obetamo večje strpnosti na cestah in s tem tako pomembne večje prometne varnosti.

Med prihodnjimi izzivi delovanja zveze ZŠAM Slovenije bodo nedvomno prizadevanja za vključevanje novih članov in pomladitev članstva. V ta namen bomo širili dejavnost in projekte z vsebinami, ki bodo dostopne in zanimive tudi za tiste, ki šele stopajo na poklicno pot kot vozniki, avtoserviserji ali tehnologi prometa. Prepričani smo, da naše poslanstvo lahko uresničujemo s povezovanjem izkušenj naših dolgoletnih članov in svežih idej, ki jih prinašajo mlade generacije.

____________________________________________________________________________________________

Vse močnejša organizacija, ki povezuje

Zveza ZŠAM Slovenije je tradicionalna stanovska organizacija voznikov, avtomehanikov, ter prevoznikov in simpatizerjev. Ustanovljena je bila leta 1922, in je tako že dopolnila 90 let delovanja Danes jo sestavlja 51 združenj po vsej Sloveniji, v katerih deluje preko 7500 članov. V svoji dolgi in pestri zgodovini je organizacija vseh slovenskih poklicnih voznikov in avtomehanikov doživljala različna obdobja, v katerih je vedno uspela prilagoditi svoje delovanje različnim izzivom časa. V naši kroniki tako lahko ločimo obdobja od ustanovitve do druge svetovne vojne, čas med vojno 1941 – 1945, povojni čas obnove in zagona v okviru nekdanje države Jugoslavije ter obdobje po osamosvojitvi Republike Slovenije po letu 1991. Izmed sorodnih organizacij nevladnega sektorja izstopamo po svoji dolgi tradiciji, ki je odraz znane šoferske povezanosti in tovarištva še posebej v prometu na vseh cestah sveta.

Kaj je poslanstvo Zveze ZŠAM Slovenije?

Poklica voznik in avtomehanik sta temeljna oziroma pretežna poklica v cestnem prometu. Kljub temu zadnja leta obema poklicema niso bila pretirano naklonjena, zato se je njuna vrednost na lestvici poklicev močno zmanjšala. Naloga Zveze ZŠAM Slovenije je skrb za pravilno in pravično opredeljevanje in vrednotenje teh dveh poklicev, kar bo lahko dosegla kot vezni člen v prevozništvu v cestnem prometu, med delodajalci (prevozniki, ki so člani ene, druge ali obeh zbornic) in sindikalnimi organizacijami zaposlenih delavcev (vozniki in avtomehaniki). Če poskusimo v enem stavku opredeliti vlogo in mesto Zveze ZŠAM Slovenije glede obeh poklicev, izgleda nekako takole:

Zveza ZŠAM Slovenije si prizadeva za izboljšanje položaja in vloge tako voznikov kakor avtomehanikov, kar ji bo uspelo edino v sodelovanju z vsemi področji in faktorji cestnega prometa, pri čemer ima Zveza ZŠAM Slovenije vlogo veznega člena med vsemi.

Delovanje Zveze ZŠAM pa je praktično od začetka zavezano tudi k zagotavljanju prometne varnosti za vse udeležence v prometu. Že ustanovitelji Zveze ZŠAM in prvi poklicni šoferji so čutili močan čut za prometno varnost, z  delovanjem na tem področju so se tako zapisali med utemeljitelje prometne preventive. Sedanji Svet za preventivno v cestnem prometu RS je bil ustanovljen pred 40-imi leti na pobudo Zveze ZŠAM in z njim sodelujemo že od vsega začetka. Delovanje v preventivi pri nas temelji na prostovoljskem delu naših članov izkušenih in preizkušenih poklicnih voznikov in avtomehanikov, ki se udejanja v številnih preventivi posvečenih akcijah po vsej deželi. Naše izkušnje iz prometa temeljijo na milijonih prevoženih kilometrih poklicnih voznikov, strokovnih izkušnjah avtomehanikov iz področja varnosti vozil, ter strokovnosti naših prometnih strokovnjakov, prometnih inštruktorjev, članov izpitnih komisij. Naša strokovnost je opazna v okviru skupine za oblikovanje in izvajanje Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa pri Javni Agenciji za varnost cestnega prometa Republike Slovenije, kjer sodelujemo s svojimi predstavniki.

In ne nazadnje si v naši Zvezi ZŠAM prizadevamo za zagotovitev ustreznega okolja za razvoj in delovanje nevladnega sektorja v Sloveniji. Zveza se povezuje in sodeluje z različnimi horizontalnimi in vsebinskimi mrežami NVO. Naši predstavniki so člani Sveta Vlade Republike Slovenije za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij, kjer si prizadevamo za potrebno pripoznanje pomena nevladnega sektorja s strani vlade RS.