Kontaktne informacije

Prometno varnostni vestnik

Zveza ZŠAM Slovenije, Letališka cesta 16, 1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: 01 / 524 03 15 Faks: 01 / 585 23 37 E-mail: info@zveza-zsam.si

Spletni portal Prometno varnostni vestnik je samostojni spletni medij s področja cestnih motornih vozil, prometne varnosti, mehanike in tehnologije ter dogodkov v povezavi z delovanjem Zveze združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije (ZZŠAM). Hkrati je tudi spletna podpora obstoječi reviji Prometno varnostni vestnik, ki ima dolgoletno tradicijo. Namen spletnega portala je dodatno informiranje članov ZZŠAM preko digitalnih medijev, z različnimi zanimivimi vsebinami pa je glavni cilj pridobitev širšega kroga bralcev, ki jih zanima tovrstna tematika.

 

PRAVNO OBVESTILO za uporabo spletnega portala 

Vse pravice so pridržane. Informacije in gradiva na elektronskem naslovu www.prometni-vestnik.si (v nadaljevanju portal) so zaščitene s pravicami intelektualne lastnine Zveze združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije, Letališka c. 16, 1000 Ljubljana.

Omejitev odgovornosti

Lastnik in upravitelj se bosta trudila za optimalno delovanje portala, vendar ne prevzemata nikakršnih odgovornosti in garancij za nemoteno uporabo. Vsi uporabniki uporabljajo portal na lastno odgovornost. Lastnik, upravitelj in druge fizične ali pravne osebe, ki so sodelovale pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi portala ali še sodelujejo pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarjajo za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv na portalu ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Lastnik tudi ne more biti odgovoren za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katerimi je mogoče dostopati do portala, zaradi obiska strani ali kakršnekoli njegove uporabe. Lastnik in upravitelj ne moreta biti odgovorna za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe portala. Lastnik in upravitelj lahko vsebino portala spremenita kadarkoli in brez predhodnega obvestila in ne prevzemata nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb.

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Informacije in gradiva, ki so prikazana na portalu, je dovoljeno uporabljati za osebno, domačo rabo, pri čemer ne smete spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljena sta uporaba in tiskanje informacij ter gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na portalu ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa portala za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.

Lastnik in upravitelj ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane s portalom. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost lastnika in upravitelja za vse primere izključena.

To pravno obvestilo lahko lastnik kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokratni spremenjeni obliki. Z uporabo portala uporabnik izkazuje in potrjuje seznanjenost in strinjanje, s pogoji uporabe. Uporaba strani v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja strani na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.

Izvensodno reševanje sporov

Skladno z zakonskimi normativi lastnik ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

Varovanje osebnih podatkov in politika zasebnosti

Lastnik se zavezuje, da bo varoval in obdeloval posredovane osebne podatke in zasebnost uporabnikov spletišča v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov ali GDPR in veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov ZVOP – 1. Zbrane osebne podatke bo lastnik uporabljal izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Lastnik spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletišča, zato bo storil vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Osebni podatki uporabnikov so eno izmed področij, kateremu lastnik posveča izredno skrb in pozornost, saj se zaveda občutljive narave tega področja.  Lastnik lahko avtomatsko zbira podatke o uporabi teh strani, predvsem podatke, katere strani so največkrat obiskane, koliko obiskovalcev dnevno obišče te strani in koliko časa obiskovalci ostanejo na posamezni strani. Ti podatki ne omogočajo vpogleda v osebne podatke uporabnikov. Lastnik podatke o obiskanosti portala uporablja za lastne potrebe.

Zveza združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije se zavezuje, da bo varovala zaupnost osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta. Zbrani podatki bodo uporabljeni izključno za izboljšanje uporabe spletnega mesta ter v namene, za katere jih bodo posredovali uporabniki spletnega mesta.

Osebni podatki in kontaktne informacije ne bodo uporabljeni v druge namene ter brez izrecnega dovoljenja uporabnika spletnega mesta ne bodo razkrili tretjim strankam. Zveza združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije se zavezuje osebne podatke zaščititi pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

Uradna in pooblaščena oseba Zveza združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije je Fadil Mušinović, dosegljiv na e-naslovu fadil.musinovic@zveza-zsam.si.

Generalni sekretar ZZŠAM Slovenije in glavni urednik revije Prometno varnostni vestnik:

Fadil Mušinović, Tel: 041/646-558 E-mail: fadil.musinovic@zveza-zsam.si

Odgovorni urednik spletnega portala www.prometni-vestnik.si:

Matjaž Gregorič, Tel: 041/638-699 E-mail: matjaz.gregoric@dostavnik.si

 

Marketing:

Tel.: 041/638-699, 041/646-558 E-mail: info@prometni-vestnik.si

Kontaktni obrazec:

 

Spletni portal Prometno varnostni vestnik je vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS pod št.:——