Nižje spodbude za električna vozila

Za električne osebne avtomobile država prispeva samo še 4.500, za dostavnike pa 3.500 evrov >>

Eko sklad je objavil spremembe za dodeljevanje spodbud za električna vozila, ki za pravne osebe prinaša dve večji spremembi. Gre za znižanje višine ter deleža spodbude ter omejitev zgornje vrednosti vozila, ki je lahko sofinancirano. Razlog za to je naraščanje obsega spodbud za ta ukrep v zadnjih letih, saj se število spodbujenih vozil vsako leto praktično podvoji, hkrati pa se po  mnenju sklada cene električnih vozil znižujejo.

Višina spodbude po pogojih, ki veljajo od 11. decembra za posameznike in gospodarske subjekte, je omejena na največ 20 % vrednosti vozila in po novem znaša do 4.500 evrov za osebne avtomobile (doslej 6.000 evrov), 3.500 evrov za lahka gospodarska vozila (doslej 4.500 evrov) in od 300 do 1.000 evrov za ostale nižje kategorije vozil. Poleg tega je z novim javnim pozivom omejena najvišja vrednost vozila, za katero je mogoče pridobiti spodbudo na največ 65.000 EUR, kar vključuje DDV, morebitne popuste in najem baterije za vozilo.

Pomembna sprememba pri javnem pozivu za pravne osebe je tudi ta, da  vlagateljem sppodbude ne bodo več dodeljene po pravilih državne pomoči, kar pomeni poenostavitev obravnave vlog, saj se bodo sredstva dodeljevala za že izvedene naložbe. Poleg tega ne bo več ugotavljanja upravičenih stroškov, ki so predstavljali razliko med ceno električnega in primerljivega vozila z običajnim pogonom. Vlogo na nov javni poziv bodo pravne osebe, enako kot fizične, po novem oddale po nakupu in registraciji vozila.