Avtomobilska industrija pred novimi izzivi

Preoblikovanje poslovnih modelov in razmeroma obetaven kitajski trg kot edina vzvoda rasti po krizi //

 Kriza zaradi pandemije korona virusa ima velik vpliv na avtomobilsko industrijo, ki se je že pred tem spopadala z ogromnimi izzivi z obsežnimi posledicami. Malo verjetno je, da se bodo ti izzivi v sedanjih razmerah zmanjšali in proizvajalci lahko pričakujejo hitrejše in hujše pretrese.

Nedavna raziskava družbe Deloitte z naslovom Prihodnost avtomobilske prodaje in poprodaje temelji na različnih scenarijih za preučevanje vpliva glavnih smernic v avtomobilski industriji, kot so povezljivost, alternativni pogonski sistemi, souporaba avtomobilov in avtonomna vozila, na prihodke in dobiček iz prodaje in poprodaje. Raziskava, ki pokriva obdobje do leta 2035, se osredotoča na svetovne trge Kitajske, ZDA in Japonske ter na pet največjih trgov v EU, in sicer Nemčijo, Francijo, Veliko Bitanijo, Italijo in Španijo . Zaključek je jasen: Kitajska je trenutno najpomembnejši prodajni trg in bo ob stagnaciji glavnih evropskih trgov svoj prevladujoč položaj še okrepila. »Pričakujemo, da bodo prvotni učinki na Kitajskem izhajali iz strmega porasta predhodno zadržanega povpraševanja, zato bo to tržišče kratkoročno ostalo ključno za proizvajalce. Glede na zgoraj navedeno se najbolje obeta proizvajalcem avtomobilov, ki lahko oblikujejo povpraševanje v okolju spreminjajočih se smernic in zahtev kupcev. »Pričakujemo, da bo prehod v smeri digitalnih prodajnih in poprodajnih poti srednjeročno postal pomembnejši. Zdaj je pravi čas za oblikovanje strategij za izpolnjevanje zahtev strank prek spletne in nespletne prodaje prihodnosti«, pravi LukaVesnaverr, partner za finančno svetovanje za jadransko regijo v družbi Deloitte.

Z vidika smernic mobilnosti so med bolj zrelimi trgi in Kitajsko že vidne velike razlike. Kitajski potrošniki bodo bolj verjetno sprejeli alternativne pogonske sisteme kot v Evropi ali ZDA. Po ocenah naj bi do leta 2035 delež vseh registracij novih vozil, ki so v celoti električna, hibridna ali jih poganjajo gorivne celice, znašal 80 odstotkov. V Evropi in ZDA bo v istem obdobju ta delež znašal od 31 do 35 odstotkov.

Skupna prodaja vozil na Kitajskem naj bi se v obravnavanem obdobju strmo povečala, medtem ko bodo glavni evropski trgi stagnirali. »Na Kitajsko bo odpadlo 83 odstotkov povečanja prodaje v prihodnosti,« pravi Vesnaver. Ta napoved temelji na fiktivnem proizvajalcu avtomobilov s prodajo 2,5 milijona novih vozil in močnim položajem na evropskem, ameriškem in kitajskem trgu. Ker so kitajski potrošniki bolj odprti do novih konceptov mobilnosti in povezljivosti vozil kot tisti na drugih trgih, smo v raziskavi predvideli, da se bo prodaja fiktivnega proizvajalca na Kitajskem več kot podvojila s 33,1 na 74,6 milijard dolarjev. Ob tem bodo novi avtomobili predstavljali manjši delež v skupni prodaji, ki se bo zmanjšal s 76 na 58 odstotkov na Kitajskem in z 78 na 64 odstotkov na štirih ključnih trgih, ki jih obravnava naša raziskava. Preostali delež odpade na storitve mobilnosti in podatkovno vodene poslovne modele.

Poprodajne storitve predstavljajo okoli 7 odstotkov prihodkov fiktivnega proizvajalca avtomobilov in približno četrtino njegovega dobička, ki ga pretežno ustvari prek servisnih delavnic in prodaje nadomestnih delov. Pričakujemo, da bo v tem sektorju prišlo do zelo opaznega padca. Ne le da električna vozila potrebujejo manj vzdrževanja, potrebne niso niti menjave olja in zavorne ploščice se komajda kaj obrabijo. Poleg tega sistemi za pomoč voznikom naslednje generacije preprečujejo verjetnost nesreč, kar pomeni manj popravil. Posledičnega izpada ne bo moglo nadomestiti niti povečanje kitajskega voznega parka. Glede na našo raziskavo se bodo navkljub 50-odstotnemu povečanju svetovnega voznega parka prihodki na področju poprodaje do leta 2035 skrčili za kar 10 odstotkov. »Zlasti evropski prodajalci, ki so imeli težave z dobičkonosnostjo že pred pojavom korona virusa, naj bi bili po krizi v najslabšem položaju. Ne bo jih preprosto ‘rešiti’,« napoveduje Vesnaver.

Močno nakazan padec v poprodaji kaže, kako ključno je oblikovanje novih poslovnih modelov za proizvajalce avtomobilov. Storitve mobilnosti bi lahko narasle za 11 odstotkov in prispevale 18,8 milijarde dolarjev k prihodkom fiktivnega proizvajalca avtomobilov do leta 2035. Poslovanje z vozili kot mobilnimi komunikacijskimi središči se bo po napovedih povečevalo za 20 odstotkov letno do 6,5 milijarde dolarjev. Vendar bo razvoj začet z zelo nizke izhodiščne vrednosti in bo omejen predvsem na kitajski trg. V večini drugih regij se ne bodo mogli zanesti na to, da bodo ti novi proizvodi odtehtali izgubo iz tradicionalnega poslovanja. »Večja verjetnost je, da bo povezljivost vozil postala podlaga za razne druge ponudbe kot pa gonilna sila rasti,« pojasnjuje Vesnaver. Raziskava kaže, da bodo dejanska gonilna sila rasti finančna podjetja v lasti avtomobilskih proizvajalcev. Leasing in financiranje novih vozil sta še vedno v porastu na Kitajskem, kjer se pričakuje skoraj trikratno povečanje prodaje. Tudi v Evropi bi lahko prišlo do povečanja na tem področju, saj narašča odstotek lastnikov novih in rabljenih vozil, ki se odločijo za leasing.