Vozniki bodo pravi čas vedeli kaj jih čaka

Države Evropske unije bodo morale posredovati podatke o omejitvah hitrosti za uporabo v avtomobilskih inteligentnih sistemih >>

Evropska unija bo kmalu sprejela zakonodajo, ki bo izboljšala razpoložljivost digitalnih informacij o omejitvah hitrosti. V predlaganih zakonodajnih posodobitvah pravil o inteligentnih prometnih sistemih (ITS) Evropska komisija od držav članice zahteva posredovanje podatkov o omejitvah hitrosti, ki bodo nato na voljo za uporabo v varnostnih sistemih vozil, na primer pri inteligentnem pomočniku za hitrost. To bo pripomoglo k zagotavljanju natančnejših informacij, saj bodo vozniki n a komunikacijskih zaslonih v avtomobilih pravočasno videli kako hitro lahko vozijo, oziroma bodo avtomobilski elektronski možgani samodejno prilagodili hitrost. Do konca leta 2025 bodo podatki o omejitvah hitrosti na voljo za ceste v vseevropskem prometnem omrežju (TEN-T), za druge avtoceste in glavne ceste. Do konca leta 2028 bo s podatki preplavljeno celotno javno cestno omrežje Evropske unije, še prej pa bo pravila treba uskladit z državami članicami  in Evropskim parlamentom.

Načrtovana posodobitev pravil bi od držav članic zahtevala tudi, da za omrežje TEN-T zagotovijo druge podatke s področja varnosti v cestnem prometu, kot so spolzke ceste, informacije o voznikih, ki vozijo v napačni smeri, izjemne vremenske razmere in nezaščitena mesta nesreč. Do konca leta 2026 morajo države članice zagotoviti tudi storitve za prometne informacije, povezane z varnostjo v cestnem prometu, ki bi jih lahko posredovali avtomobilom, opremljenim z inteligentnimi  prometnimi sistemi.

Evropski svet za prometno varnost ETSC podpira zlasti zahtevo po posredovanju podatkov o omejitvah hitrosti, saj so pravilne informacije ključne, da elektronski sistemi vozil, kot je asistenčni sistem za hitrost, dosežejo svoj namen za izboljšanje varnosti na evropskih cestah. Poleg kamer in tipal dobro delujoči sistemi ISA uporabljajo tudi zemljevide za določanje veljavne omejitve hitrosti za cesto, po kateri vozi vozilo.

Z zahtevo da države dajo na voljo podatke o omejitvah hitrosti za njihovo celotno cestno omrežje, bodo za zagotovitev točnosti svojih podatkov, izdelovalci zemljevidov pridobili zaupanja vredne vire  nacionalnih organov za ceste. To bi moralo biti tudi zagotovilo, da imajo vozniki pravilno pomoč asistenčnih sistemov za upoštevanje veljavnih omejitev hitrosti, poleg tega pa bi moralo čim bolj zmanjšati motnje voznikov zaradi napačnih informacij.

ETSC že dolgo podpira platformo in tehnični standard, ki olajša in spodbuja izmenjavo sprememb statičnih cestnih podatkov, vključno z omejitvami hitrosti, med nacionalnimi cestnimi organi in uporabniki podatkov, kot so izdelovalci zemljevidov. Pilotni projekt storitev med drugim uvajajo na Cipru, v Grčiji, na Madžarskem, Nizozemskem, v Sloveniji, Španiji in na Portugalskem, razširjene obstoječe storitve pa v Flandriji, na Finskem, v Franciji, na Irskem, Švedskem in v Združenem kraljestvu.