Tudi letos aktivni na šolskih poteh

Zveza združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije (ZZŠAM) je ena najstarejših nevladnih organizacij, ki se aktivno ukvarja z varnostjo v prometu. Tudi letos bodo od prvega šolskega dneva do 11. septembra v bližini osnovnih šol po vsej Sloveniji razporejeni številni prostovoljci, ki bodo predvsem na kritičnih točkah pomagali ne samo otrokom, ampak tudi drugim šibkejšim udeležencem v prometu.

»Bistvo naših aktivnosti je, da omogočimo otrokom varno pot čez cesto in dvig splošne varnostne  kulture v prometu. Nadaljevali bomo s tudi s šolsko prometno službo, za katero si prizadevamo,  da bi trajala skozi vse šolsko leto. Seveda smo pripravljeni tudi na razmere, ko bi morda lahko prišlo do prekinitve in ponovnega začetka pouka«, je priprave ZZŠAM Slovenije ob začetku šolskega leta predstavil generalni sekretar Fadil Mušinović.

Prostovoljci zveze so za varnost otrok skrbeli tudi v letošnjem maju, ko so se po dveh mesecih premora zaradi epidemije korona virusa otroci  vrnili nazaj v šole in je bilo treba ob vrnitvi v šolske klopi  poskrbeti za varnost na šolskih poteh. Združenja v okviru Zveze ZŠAM Slovenije, ki je izvajalec Šolske prometne službe, so pred ponovnim začetkom šole pregledala vse šolske poti, preverila usklajenost z načrti šolskih poti in pregledala vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo. V tednu ponovnega odprtja šol je za varnost učencev na šolskih poteh skrbelo 246 prostovoljcev v okolici osnovnih šol po vsej Sloveniji, opravljenih pa je bilo 2168 ur na terenu.

Več o aktivnostih: www.prometni-vestnik.si/solska-prometna-sluzba/