Še naprej zagotovljene varne šolske poti

Prostovoljci Zveze ZŠAM Slovenije v septembu nadaljujejo z aktivnosti za prometno varnost osnovnošolcev

V širši okolici osnovnih šol se vsako leto v prvih dneh pouka zagotavlja prometna varnost otrok na šolskih poteh, na zaznamovanih prehodih za pešce in na mestih, kjer je varnost otrok lahko ogrožena na njihovi šolski poti. Kot prostovoljci so vključeni tudi člani Zveze ZŠAM Slovenije, ki so prvi šolski dan v bližini šol skrbeli za prometno varnost otrok, ki prihajajo v šolo oziroma popoldne odhajajo iz nje. Z aktivnostmi nadaljujejo tudi v ostalih septembrskih dneh.

 

ZŠAM CERKNO

Tudi v Cerknem so bili prostovoljci aktivni na problematičnih lokacijah, skupaj s policisti in medobčinskim redarstvom so s svojo prisotnostjo vplivali na voznike, da so nekoliko upočasnili. Najbolj problematično je ustavljanje voznikov osebnih avtomobilov na avtobusni postaji, ki ni namenjena dostavi otrok v šolo.

 

ZŠAM IVANČNA GORICA

Prostovoljci ZŠAM Ivančna Gorica so v Višnji Gori skupaj s Pasavčkom, županom, ravnateljem, vodjo podružnične šole Višnja Gora, policistom, predstavnico AVP-ja ter predstavnico ZZŠAMS opomnili otroke in njihove starše, da smo za prometno varnost odgovorni vsi. Predsednik Zveze ZŠAM je otrokom namenil nekaj besed in jih pozval, naj na cesti pazijo nase in na svoje prijatelje. V POŠ Višnja Gora je 370 učencev, ki prihajajo v šolo iz 16ih okoliških vasi ter Višnje Gore. Približno 60% otrok je vozačev, ostale v šolo vozijo v šolo starši, le peščica jih v šolo pride peš ali s kolesom.

 

ZŠAM PTUJ

Na Ptuju podaljšujejo varovanje tudi od 11.9.naprej na ustaljenih lokacijah

 

ZŠAM RADEČE

Tudi v Radečah nadaljujejo spremstvo otrok v prometu v tednu od 11.9.-15.9.2023.

 

ZŠAM IDRIJA

Člani ZŠAM Idrija so večino dni pokrivali kar štiri osnovne šole oziroma njihova območja. Ob tem se zahvaljujejo redarjem ter zaposlenim iz občine, da so skupaj umirjali promet na prehodih v bližini šol, pohvalno pa je tudi, da si je čas vzel tudi župan občine Idrija.

 

ZŠAM TRŽIČ

Prostovoljci ZŠAM Tržič so priskočili na pomoč v Stražišču pri Kranju, kjer so skupaj s policijo in AVP opozarjali na nevarnosti uporabe telefona med vožnjo ter skupaj s Pasavčkom otrokom predstavili pomen uporabe varnostnega pasu med vožnjo.

 

ZŠAM KAMNIK

V Kamniku so zaradi posledic avgustovske ujme vzpostavili nekaj novih začasnih poti, na katerih so prostovoljci ZŠAM-a Kamnik skrbeli za večjo varnost otrok.