Nadzor tovornjakov in avtobusov

V prvem polletju ugotovljenih 18.432 kršitev prometnih predpisov pri voznikih tovornih vozil //

20. julija se začenja nacionalna preventivna akcija za večjo varnost voznikov tovornih vozil in avtobusov, pod okriljem Agencije za varnost prometa in policije. Vse policijske uprave in specializirana enota za nadzor prometa bodo v tem obdobju ob rednem delu izvajali nadzor nad tovornimi vozili in avtobusi. Poleg tega bodo izvedli vsaj en poostren nadzor. Nadzor avtobusov bodo izvajali blizu avtobusnih postajališč in na relacijah, kjer pogosto vozijo avtobusi. Akcija je usklajena s policijami drugih evropskih držav, vendar pa bo zaradi COVID-19 ponekod potekala v omejenem obsegu.

Nadzor bo usmerjen predvsem v preprečevanje in opozarjanje na najpogostejše kršitve, med katere sodijo tudi tehnična brezhibnost vozil, pravilnost pripetosti tovora, prekoračitve hitrosti ter neupoštevanje obveznih počitkov in odmorov. Utrujenost voznika je namreč pomemben dejavnik tveganja, po podatkih Evropske komisije iz leta 2018 celo v približno 20 % nesreč, v katerih so udeležena tovorna vozila. Agencija za varnost prometa izpostavlja, da je pri tovornih vozilih in avtobusih še posebej pomembna ustrezna varnostna razdalja, saj je zavorna pot pri njih še daljša, česar se morajo vozniki zavedati in pri vožnji dosledno upoštevati. Akcija bo potekala do 26. julija 2020.

V prvem polletju 2020 je bilo pri voznikih tovornih vozil ugotovljenih 18.432 kršitev prometnih predpisov (v primerljivem obdobju 2019 pa 20.200 kršitev prometnih predpisov), kar je 9 % manj kot lani. Pri voznikih avtobusov je bilo v prvem polletju 2020 ugotovljenih 284 kršitev (lani 588 kršitev), kar je 52 % manj kot v primerljivem obdobju lani.

Najpogostejše kršitve so bile povezane s prekoračitvijo hitrosti, uporabo mobilnega telefona, neuporabo varnostnega pasu, nepravilnostmi na tovoru ter nepravilnim prehitevanjem. Vozniki tovornih vozil letos povzročili za četrtino manj prometnih nesreč, manj je bilo hudo in lažje telesno poškodovanih. V obdobju od 1. januarja do 30. junija 2020 se je na slovenskih cestah pripetilo 929 prometnih nesreč z udeležbo tovornih vozil, kar je v primerjavi z lanskim primerjalnim obdobjem, ko jih je bilo 1.244, za četrtino manj. Vozniki tovornih vozil so bili povzročitelji v 598 primerih prometnih nesreč (lani 813), kar je prav tako za četrtino manj, kot v enakem obdobju lani. V prometnih nesrečah, ki so jih povzročili vozniki tovornih vozil, so življenje izgubile 4 osebe, enako kot lani, za tretjino manj pa je bilo hudo telesno poškodovanih (letos 10, lani 15). Za petino manj je bilo lažje poškodovanih (letos 141, lani 181). Med vozniki tovornih vozil sta bili dve smrtni žrtvi (lani prav tako dve), trije so bili hudo telesno poškodovani (lani 7) in 51 lažje telesno poškodovanih (lani 61).

Manj prometnih nesreč povzročili tudi vozniki avtobusov, ki so bili letos udeleženi v 84 prometnih nesrečah, kar je skoraj polovico manj (49 %) kot lani (166), od tega so jih povzročili 24 oziroma dve tretjini manj kot lani (70). V prometnih nesrečah, ki jih je povzročil voznik avtobusa, letos ni bilo umrlih (lani en udeleženec), noben udeleženec ni bil hudo telesno poškodovan (enako kot lani), eden je bilo lažje telesno poškodovan (lani trije).

Na slovenskih cestah tovorni promet narašča Po nedavnih podatkih Statističnega urada RS so v prvem četrtletju letošnjega leta tovorna vozila, registrirana v Sloveniji, v notranjem prevozu prepeljala za osem odstotkov več blaga in opravila za dva odstotka več tonskih kilometrov kot v primerljivem obdobju lani. V Sloveniji narašča tudi tranzitni tovorni promet, z večanjem prometa pa se povečajo tudi možnosti za nastanek prometnih nesreč. V Evropski uniji je trend rasti cestnega tovornega prometa okoli pet odstotkov na leto, pri nas od dva do tri odstotke (2018).