Ford bo ponovno zagnal evropsko proizvodnjo

V proizvodnih obratih bodo vzpostavljeni izpopolnjeni zaščitni protokoli za zaposlene //

Pri Fordu so potrdili, da nameravajo po 4. maju ponovno zagnati začetno fazo proizvodnje v večini svojih glavnih obratov za izdelavo vozil in motorjev v celinski Evropi. Proizvodnja se bo začela z nizko stopnjo intenzivnosti, prednost bodo imela naročena vozila, ki so jih trgovci že prodali, nato pa se bo obseg v naslednjih nekaj mesecih postopoma povečeval do vzpostavitve popolne proizvodnje. Načrti za ponovni zagon upoštevajo pripravljenost dobaviteljev, državne omejitvene ukrepe in povpraševanje strank ob odpiranju prodajnih salonov Fordovih trgovcev.  Med njimi bodo meddrugim tudi zahteva, da vsi, ki vstopajo v Fordov obrat, uporabljajo obrazno masko (zagotovi jo podjetje), na določenih položajih v proizvodnji in drugje, kjer ustrezne medsebojne razdalje ni možno zagotoviti, pa tudi primerno  zaščito (vizir) za obraz; vsem osebam se pred vstopom v Fordove prostore z opremo, skladno z lokalnimi ali državnimi predpisi in omejitvami, izmeri telesna temperatura; pred vstopom v Fordove prostore morajo zaposleni izvesti postopek za lastno oceno počutja, ki potrdi ustrezno zdravstveno stanje in pripravljenost zaposlenega za delo; sprememba zasnove delovnih površin za zagotavljanje dela v skladu s priporočili za socialno distanciranje in vračanje k delu po predvidenih fazah, da je zagotovljeno zmanjšanje gostote zaposlenih v zgradbah. Ko se bodo vrnili na delo, bo Ford vsem zaposlenim zagotovil tudi zaščitne osebne komplete.

V teh kompletih bodo zaščitne obrazne maske za enkratno uporabo, termometri za večkratno uporabo in drugi higienski pripomočki. Ford bo izdelal obrazne maske za uporabo v svojih obratih po vsej Evropi. Te obrazne maske, ki jih bo zagotovilo podjetje, bodo morali v skladu s Fordovimi globalnimi protokoli nositi vsi, ki delajo v Fordovem obratu ali ga obiščejo. S proizvodnjo obraznih mask za lastno uporabo Ford pomaga zmanjšati obremenitve dobavnih verig opreme za osebno zaščito, ki jo potrebujejo tako v zdravstvu kot v drugih panogah. V zadnjih tednih je omejeno število zaposlenih nadaljevalo z delom v Fordovih obratih, da so bile kritične storitvena voljo brez prekinitve. Od 4. maja se bo obseg teh dejavnosti postopoma povečeval v smeri normalnega poslovanja. Poleg tega se bodo po fazah začeli vračati na delo tudi zaposleni v neproizvodnih segmentih, prednost pa bodo imeli vsi, ki sodelujejo pri ključnih dejavnostih za načrtovanje ponovnega zagona in pri poslovno kritičnih aktivnostih, ter uporabniki specializirane opreme, ki je na voljo samo v Fordovih obratih, na primer testne opreme za vozila. Zaposleni, ki lahko delajo na daljavo, bodo na ta način delali še naprej, vključno z zaposlenimi s krajšim delovnim časom.