Zaščita voznikov pred koronavirusom

Pomembno je dosledno spoštovanje ukrepov kriznega štaba in navodil pristojnih ministrstev //

Glede na izredne razmere in razglašeno pandemijo, ki jih je povzročilo širjenje virusa COVID-19 naj vozniki dosledno spoštujejo sprejete ukrepe kriznega štaba republike Slovenije, ter upoštevajo nasvete Ministrstva za zunanje zadeve glede potovanja v tujino.  Prav tako pozorno sledite informacijam javnih medijev.

V Sekciji za promet pri OZS so mnenja, da naj se blago še naprej prevaža, da se oskrbujejo državljani z življenjskimi potrebščinami in delujoče gospodarstvo  s potrebnim materialom. Najbolj so izpostavljeni vozniki tovornjakov, še posebej tisti, ki morajo narediti več postankov, da bi raztovorili blago. Vozniki naj ravnajo samozaščitno in izstopajo iz vozila samo po potrebi.

Pri raztovoru  ali natovarjanju blaga je priporočljivo, da  voznik ostane v kabini, kamion le pripravi za raztovor ali natovarjanju blaga.  Nezaposleni nimajo dostopa v kabino tovornjaka. Če je vozilo v skupni rabi med več vozniki, je priporočljivo ob menjavi voznika prezračiti in  razkužiti kabino vozila

V primeru uporabe vozičkov in ročnih viličarjev pri raztovarjanju, natovarjanju   ali v skladišču  je priporočljivo uporabljati rokavice. Veliko pozornosti je treba nameniti zaslonom na dotik,  ki jih imajo vozniki v kabinah vozila ali v skladiščih, zlasti če jih uporablja več voznikov ali skladiščnikov. Uporabljajte primerne rokavice  in svinčnike za dotik zaslona.

Nujno je pogosto in temeljito umivanje rok z milom ter uporaba  razkužila v obliki razpršil ali tekočin. Če se mora voznik zaustaviti na javnem parkirnem prostoru, naj bo parkiranje izvedeno tako, da ne ovira drugih, vozniki pa naj ne prihajajo v fizični  stik na manj ko 1,5 metra z drugimi vozniki ali skladiščniki, natakarji, prodajalci. Ob vstopu v prostore kjer je veliko ljudi (restavracije, trgovine itd) je priporočljiva uporaba maske in rokavic.

Vsi vozniki in zaposleni v logističnem sektorju naj uporabljaj rokavice, maske, razkužila (po možnosti v obliki razpršila) in primerno obutev, ki naj jo po potrebi razkužujejo. V primeru suma, da so prehlajeni naj se posvetujejo s svojim osebnim zdravnikom in o tem obvestijo delodajalca.