Število kršitev preseglo desetino

Rezultati akcije Truck & Bus: policisti so kontrolirali 7.699 voznikov tovornih vozil in avtobusov

Ustavili in kontrolirali so 7.699 voznikov, in sicer 652 voznikov avtobusov in 7.047 voznikov tovornih vozil. Pri tem smo ugotovili kar 918 kršitev cestnoprometnih predpisov. Na avtocestah in hitrih cestah ter avtobusnih postajališčih po vsej državi so opravili nadzor 652 voznikov avtobusov, od tega 349 tujih, pri tem pa ugotovili 61 kršitev, ki so bile najpogosteje povezane z neuporabo varnostnega pasu.

Ustavili in preverili so tudi 7.047 voznikov tovornih vozil, od tega 4.795 tujih. Pri voznikih tovornih vozil so ugotovili 857 kršitev, največkrat zaradi neuporabe varnostnega pasu, prekoračitve hitrosti ter zaradi neustreznosti dokumentov vozila in voznika.

Med poostrenimi nadzori so policisti preverjali tudi morebitno preobremenjenost tovornih vozil. Obravnavali so primer tovornega vozila z močno prekoračeno največjo dovoljeno maso, saj je ta ob tehtanju znašala kar 5.200 kg namesto 3.500 kg, kolikor je dovoljeno. 16. oktobra 2022 ustavljenemu vozniku so mariborski prometni policisti na avtocestnem počivališču izrekli globo 1.000 evrov in vozilo izključili iz prometa.

Akcija poostrenega nadzora je bila tudi evropsko usklajena, saj je potekala pod okriljem Roadpola, evropske mreže prometnih policij.