Novosti na avtocestah

Dodatne talne označbe varnostne razdalje v obliki strešic za boljšo prometno varnost //

DARS bo v letošnjem letu okrepil preventivne vsebine na avtocestnih odsekih, kjer uporabniki avtocest pogosteje prekoračijo najvišjo dovoljeno hitrost ali pa je zanje značilna visoka gostota vozil. S tako imenovanimi strešicami, ki so talna označba, želijo voznikom omogočiti, da pri svojem slogu vožnje uporabljajo varnostno razdaljo. Poleg strešic je na vertikalnih tablah predpisano prometno pravilo, da je treba vzdrževati takšno razdaljo med vozili, ki je enaka razdalji med dvema narisanima strešicama.

V začetku junija so s temi označbami in tablami opremil odseka avtoceste A1 med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani ter med Logatcem in Uncem proti Kopru. Na terenu je delo potekalo tako, da so vzdrževalci izvedli vso horizontalno signalizacijo. Avtocestna vzdrževalna baza Postojna je dela izvajala celo v nočnem času, na obeh odsekih so skupno narisali 228 strešic, delo pa je izvajalo osem delavcev. Vertikalno signalizacijo je izdelal in postavil usposobljen pogodbeni izvajalec.

Do konca junija bo takšen sistem vzpostavljen tudi na odseku avtoceste A2 med Grosupljem in Ivančno Gorico proti Novemu mestu, v poletnih mesecih pa še na štajerski avtocesti A1 med Vranskim in Šentrupertom v obeh smereh vožnje. Prvo poskusno označitev preventivne vsebine, ki opozarja na nujno ohranjanje varnostne razdalje, so sicer izvedli že maja 2018 na gorenjski avtocesti A2 med počivališčem Povodje in Vodicami, jeseni pa so se strešice tudi na odseku gorenjske avtoceste med Naklim in priključkom Kranj zahod.

Kot upravljavec omrežja, kjer vožnje potekajo z visokimi hitrostmi, želi DARS uporabnike avtocest opozoriti na pomen varnostne razdalje tudi z osveščanjem. Vozniški slog z ustrezno varnostno razdaljo pa ni pomemben le na avtocestah, ampak tudi pri vožnji na ostalih cestah. V ta namen so pripravili več preventivnih akcij oziroma vsebin z osnoovnim sporočilom, da je pravilna le vožnja, ki upošteva varnostno razdaljo. Vpliv omenjenih ukrepov se že odraža tudi v prometu – podatki števcev prometa kažejo, da vse več voznikov upošteva predpisano varnostno razdaljo pri vožnji.