Usposabljanje motoristov in voznikov mopedov na Ptuju

Združenje šoferjev in avtomehanikov Ptuj in Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ptuj sta v sodelovanju s Policijo in javnimi službami organizirala brezplačno usposabljanje motoristov in voznikov mopedov pred pričetkom motoristične sezone. Usposabljanje je potekalo na vadbenem poligonu šol vožnje na Dornavski cesti na Ptuju.

Policist, motorist inštruktor varne vožnje je voznike enoslednih motornih vozil seznanil o pomenu psihofizične kondicije motoristov in voznikov mopedov, kot ranljivih udeležencev v cestnem prometu. Poudarek je bil na ključnih dejavnikih, ki botrujejo k nastanku prometnih nesreč, pomenu zaščitne opreme ter brezhibnega vozila.

Policist na motorju je pokazali elemente spretnostne vožnje na spretnostnem poligonu, na katerem so se s svojimi vozili preizkusili tudi vsi udeleženci.

Reševalec, motorist nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Maribor  je predstavil kako je treba pomagati ponesrečencem v prometnih nezgodah s poudarkom na poškodovancih motoristih in prikazal opremo reševalca na motorju.

Člani ZŠAM Ptuj so vsem udeležencem predstavili očala, ki simulirajo različne stopnje alkoholiziranosti. Udeleženci so z alko očali premagovali ovire na priročnem poligonu in se tako seznanili, kakšne so reakcije v alkoholiziranem stanju. Motoristi, ki so bili ciljna skupina preventivnega dogodka so bili z izvedenimi aktivnostmi zadovoljni. Preventivni dogodek je bil dobro obiskan, pogrešali smo mlajše udeležence. Aktivnosti so bile dobro planirane, saj je bil prvi vikend z lepim vremenom in posledično veliko motoristi na cestah. Vse aktivnosti so bile izvedene kvalitetno in so dosegle svoj namen.

Motoristi in vozniki mopedov so med najbolj izpostavljenimi skupinami udeležencev v cestnem prometu, še posebej pa mladi vozniki. Takšne preventivne akcije pripomore k večji ozaveščenosti voznikov enoslednih vozil, da lahko za svojo varnost v cestnem prometu naredijo največ sami s svojim pravilnim ravnanjem.