Temeljit nadzor za varnost potnikov

Policisti so izvedli usmerjen in poostren nadzor nad mednarodnimi prevozi potnikov v cestnem prometu >>

Policisti so  13. aprila, skupaj z uslužbenci Inšpektorata RS za infrastrukturo in Finančne uprave RS v sodelovanju z Evropskim organom za delo (European Labour Authority – ELA) izvedli usmerjen in poostren nadzor nad mednarodnimi prevozi potnikov v cestnem prometu.

Nadzora, ki je potekal na avtocestnem počivališču Dul (v smeri proti Novemu mestu) so se kot opazovalci udeležili tudi predstavniki hrvaških inšpekcijskih organov (delovna in prometna inšpekcija) in hrvaške policije (mobilna enota prometne policije), predstavniki nemške policije, med njimi je tudi predstavnik ROADPOL-a (evropskega združenja prometnih policij), predstavniki Evropskega organa za delo ter tudi predstavnica Evropske komisije, ki pri Generalnem direktoratu za mobilnost in promet skrbi za omenjeno področje.

Na podlagi ugotovitev iz preteklih nadzorov in več prometnih nesreč na slovenskih cestah, v katerih so bila udeležena tudi vozila, s katerimi se opravljajo mednarodni prevozi potnikov, so se policisti  odločili za širši, usmerjen, nacionalno ter mednarodno usklajen nadzor nad spoštovanjem določb socialne zakonodaje pri izvajalcih mednarodnih prevozov potnikov, tehnično brezhibnostjo vozil, s katerimi se ti prevozi izvajajo, in izvajanjem mednarodnih linij v cestnem potniškem prometu.

Oblika dela, ki so jo izvajali, pomeni temeljit nadzor s poudarkom na varnosti potnikov. Obsega nadzor voznikovega psihofizičnega stanja, prevoznih listov, zaposlitve voznika, tehnične brezhibnosti vozila ter zapisovalne naprave s poudarkom na delovnem času in predpisanih počitkih. Pozorni so bili tudi na uporabo varnostnih pasov pri potnikih, saj ugotavljamo, da potniki kljub ustrezni obveščenosti o obvezni uporabi varnostnih pasov teh praviloma ne uporabljajo.

V preteklih letih kljub izjemni obremenjenosti slovenskega avtocestnega omrežja, tudi s prevozi potnikov, vidnejših prometnih nesreč z udeležbo avtobusov ni bilo. Slovensko avtocestno omrežje je glede na geografsko lego (panevropski cestni koridor Benetke–Kijev) prometno močno obremenjeno. Spremljanje prometnih tokov in učinkovit nadzor sta prioriteti policistov, ki so strokovno usposobljeni in v zadnjih letih opremljeni s tehnično opremo, ki zagotavlja učinkovit nadzor.

Vsak dan po vsej Evropi izvajajo številne prevozne dejavnosti. Prevozniški sektor je ključen za evropsko gospodarstvo, to pa se spopada s številnimi izzivi, ki so problematični tako z vidika voznikov kot prevoznikov in tudi drugih udeležencev v prometu.

Slovenski organi nadzora nad področjem prevozov v cestnem prometu so v preteklih dveh letih prejeli večje število prijav v zvezi s kršitvami predpisov s področja mednarodnega prevoza potnikov v cestnem prometu. Na podlagi teh prijav so nadzorni organi opravljali nadzore v cestnem prometu pri izvajalcih mednarodnih prevozov potnikov in tudi ugotavljali številne kršitve.

Zaznane kršitve pa se niso pojavile samo na področju izvajanja linij v nasprotju z dovoljenjem (kršeni vozni redi in itinerariji) ali neizvajanja linij, ampak tudi na področju zaposlovanja in dela na črno ter na področju socialne zakonodaje (delovnega časa, časa vožnje in obveznih počitkov, uporabe zapisovalne opreme v cestnih prevozih ter predložitve zahtevanih podatkov).

Žal se v zadnjem času tragične prometne nesreče, v katerih so udeleženi avtobusi in ki so se dogajale v tujini, pojavljajo tudi pri nas. Večkrat je že bilo poudarjeno, da so avtobusi (poleg tovornih vozil) tista prevozna sredstva, ki v primerih kršitve pravil zaradi svoje velikosti, teže in večjega števila potnikov pomenijo veliko nevarnost tako za potnike kot tudi za druge udeležence v cestnem prometu.