Skupaj za varnost otrok na šolskih poteh

V prvih šolskih dneh bodo za varnost osnovnošolcev na šolskih poteh skrbeli tudi prostovoljci Zveze ZŠAM Slovenije >>

Med 28. avgustom in 8. septembrom 2023 poteka nacionalna preventivna akcija Varno v šolo. Letošnji slogan nosi plemenito sporočilo: srce prometne varnosti smo vsi. Agencija za varnost prometa in Policija opozarjata na pomembnost vloge vseh prometnih udeležencev pri zagotavljanju varnosti otrok na poti v šolo in nazaj, pa tudi na njihovih drugih poteh skozi vse leto.

Otroci, še posebej najmlajši, so v prometu slabše vidni, prav tako pa težko predvidijo nevarne situacije. Vozila kasneje opazijo in ne znajo dobro presoditi njihove oddaljenosti ter hitrosti, prav tako težje določijo smer, iz katere prihaja zvok vozila. Njihovo ravnanje usmerjajo predvsem radovednost, čustva in dogajanje okoli njih, manj pa razum, zato morajo biti vozniki nanje vselej pozorni in jim vedno prepustiti prednost na prehodih za pešce.

V širši okolici prenekatere šole se vsako leto v prvih dneh pouka izvaja varovanje otrok na šolskih poteh. Varovanje otrok na zaznamovanih prehodih za pešce poteka na mestih, kjer je varnost otrok lahko ogrožena na njihovi šolski poti. Kot prostovoljci so vanj vključeni tudi člani Zveze ZŠAM Slovenije. Na prvi šolski dan bodo v bližini šol izvajali varstvo otrok, ki prihajajo v šolo oz. popoldne odhajajo iz nje, tudi zaposleni na Agenciji za varnost prometa. Pri tovrstnem varstvu otrok v prometu bodo ozaveščali voznike tudi s posebnimi napisi (na teme, kot so hitrost, neuporaba mobilnega telefona, pozornost v prometu …).

Prostovoljci bodo pomagali učencem prečkati cesto na nevarnejših odsekih in s svojo prisotnostjo opozarjali voznike na še previdnejšo vožnjo. Tako bodo začetki šolskega leta, ko so otroci po daljših počitnicah še vedno razigrani, mlajši pa kot začetniki ne poznajo vseh pasti prometa na šolski poti ter zaradi starosti ne zmorejo vseh zahtev sodobnega prometa, še vedno varni. Nekateri prostovoljci otroke spremljajo na šolskih prevozih, kjer jih podučijo o pravilnem ravnanju na avtobusu in jih opozarjajo na pravilno pripenjanje.

V tednu pred začetkom šolskega leta policisti pregledujejo prometno signalizacijo na cestnih povezavah v bližini šol in na šolskih poteh in v primeru nepravilnosti o tem obveščajo vzdrževalce cest. Z vodstvi nekaterih šol skupaj pregledujejo načrte varnih poti v šolo in preverjajo, ali so upoštevane morebitne spremembe, rekonstrukcije ali zapore posameznih cest. Z lokalnimi skupnostmi in organizacijami, kot so avto-moto društva, združenje šoferjev in avtomehanikov, sveti za preventivno in vzgojo v cestnem prometu itd., pa bodo skupaj preverili možnosti varovanja otrok, zlasti v prvih dneh šole.

V prvih šolskih dneh bodo policisti obiskali nekatere osnovne šole in skupaj z ravnatelji ter mentorji prometne vzgoje na roditeljskih sestankih starše prvošolčkov seznanili z nevarnostmi, ki na cesti prežijo na najmlajše, jim svetovali, kako naj poskrbijo za varnost otrok v cestnem prometu in kakšne dolžnosti imajo kot starši z vidika varnosti cestnega prometa. Tudi za otroke bodo ponekod pripravili krajša predavanja o prometni varnosti ter jim tako pokazali, kako naj se varno vključujejo v cestni promet, bodisi kot pešci, kolesarji, vozniki e-skirojev ali vozniki mopedov.

V okolici šol bodo izvajali poostren nadzor prometa, ko bodo predvsem preverjali, ali vozniki vozijo prehitro, in na ta način umirjali promet na izpostavljenih mestih, kjer bi lahko prišlo do nevarnih situacij. Umirjanje prometa je še posebej pomembno v prvih dneh pouka, ko otroci prihajajo v šolo in se vračajo domov še povsem razigrani ter pod vtisom počitniških doživetij