Poostreni nadzori za večjo osredotočenost voznikov

Z akcijo Osredotoči se na cesto poteka teden vseevropskih aktivnosti za večjo prometno varnost >>

V okviru akcije Osredotoči se na cesto  (Focus on the road) policisti od 16. do 22. septembra 2022 po vsej Sloveniji izvajajo številne aktivnosti za večjo prometno varnost, v ospredju njihove pozornosti pa bo predvsem nevarna uporaba mobilnih telefonov in drugih elektronskih naprav med vožnjo. Motnje pozornosti voznikov med vožnjo zaradi uporabe teh naprav so namreč čedalje večji problem. Večjo osredotočenost voznikov na vožnjo želijo policisti doseči tudi s poostrenimi nadzori.

Pod okriljem Roadpola, evropske mreže prometnih policij, bodo v poostrenem nadzoru istočasno sodelovale praktično vse države v Evropi, saj se zaradi nepravilne uporabe naprav (na primer mobilnih telefonov) in opreme med vožnjo, ki zmanjšuje slušno in vidno zaznavanje voznikov ali njihovo zmožnost obvladovanja vozila, vsepovsod povečuje število prometnih nesreč.

Vzporedno Roadpol organizira dneve prometne varnosti (RoadPol Safety Days) , kampanjo, v okviru katere evropske policije vsako leto še intenzivirajo svoje ukrepe za zmanjšanje števila umrlih in hudo telesno poškodovanih v prometnih nesrečah. Poleg tega se akcija časovno in tematsko prekriva tudi z evropskim tednom mobilnosti , ko bodo številne slovenske občine z različnimi aktivnostmi spodbujale trajnostno mobilnost.

Namen vseh naštetih aktivnosti je še vedno usmerjen tudi v cilj, da se na ravni celotne Evrope na izbran dan zabeležijo čim manjše število umrlih v prometnih nesrečah in da čim več držav doseže cilj – nič smrtnih žrtev v cestnem prometu. Letos je ta dan sreda, 21. september.