Avtoceste so spet osvetljene

Ponovna vključitev razsvetljave na priključkih in odprti trasi avtocest, ki je bila ugasnjena od konca oktobra >>

Po preučitvi številnih vidikov v zvezi z osvetlitvijo avtocest in hitrih cest (razmere na trgu z električno energijo, vpliv na varnost in pretočnost, pozivi partnerskih organizacij) je uprava DARS sprejela odločitev o odpravi ukrepa zmanjšanja osvetljenosti avtocest, ki je bil sprejet konec oktobra 2022.

Razsvetljavo so tako znova vključili tam, kjer so luči ugasnili konec lanskega oktobra.  Gre predvsem za priključke na avtoceste in hitre ceste, pa tudi za posamezne odseke na odprti trasi (na primer severna ljubljanska obvoznica). Medtem ko so povsod tam, kjer je razsvetljava zakonsko predpisana (razcepi, predori, krožišča, počivališča), luči v času trajanja omenjenega ukrepa ostale prižgane.

Upravitelj slovenskega avtocestnega omrežja bo nadaljeval s prizadevanji za znižanje stroškov električne energije na različnih področjih. Med drugim so že zamenjali približno 80 odstotkov razsvetljave z varčnejšimi LED-svetili, letos pa načrtujejo zamenjavo še preostale razsvetljave. V prihodnjih tednih bodo objavili tudi razpis za vzpostavitev sončnih elektrarn na avtocestnih bazah, ki bodo prispevale k večji samooskrbi z elektriko.