Namesto načrta predlog davka za drugi avtomobil

Nacionalni energetski in podnebni načrt že čez dve leti predvideva prepoved prodaje avtomobilov s termičnimi motorji >>

Pred nekaj meseci so bili pri Sekciji za osebna motorna vozila, ki deluje pripri Trgovinski zbornici Slovenije razmeroma zadovoljni z izhodišči za prenov0 Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) na področju mobilnosti, vendar so v osnutku dokumenta zdaj zaznali, da stvari očitno ne gredo v pravo smer.

Med drugim se Sekcija ne strinja s predlogom, da bi v Sloveniji že do leta 2025 (kar 10 let prej kot zapoveduje Evropska unija) prepovedali prodajo novih in rabljenih bencinskih in dizelskih avtomobilov, saj po njihovem mnenju Slovenija ni dovolj pripravljena na električno mobilnost, oziroma je po vseh objektivnih kriterijih med najmanj pripravljenimi članicami EU. Poleg tega NEPN ne vsebuje konkretnih ukrepov za elektrifikacijo voznega parka, kot so polnjenje električnih vozil v večstanovanjskih zgradbah, prostorsko načrtovanje, elektrifikacija lahkih električnih vozil, finančne ali davčne spodbude.

V Sekciji za osebna motorna vozila so že v prvi fazi prenove NEPN pripravili vrsto konkretnih predlogov za ukrepe, a sedaj z obžalovanjem ugotavljajo, da pripravljavci niso upoštevali nobenega od njih. Namesto tega so predvideli kopico ukrepov, ki naj bi Slovencem otežili uporabo avtomobilov. Med njimi so dodatna obdavčitev drugega avtomobila v gospodinjstvu, uvedba plačljivosti vseh parkirišč, obdavčitev parkirišč v lasti podjetij, taksa za vstop z avtomobilom v Ljubljano in zmanjšanje dovoljene hitrosti v mestih na 30 km/h.

Predvsem predlog obdavčitve drugega avtomobila v gospodinjstvu kaže, da avtorji nimajo stika z realnostjo mobilnosti v Sloveniji in ne poznajo omejitev javnega potniškega prometa, niti nujnosti uporabe osebnih avtomobilov zlasti v podeželskih okoljih s slabimi avtobusnimi in vlakovnimi povezavami. Slovenija je namreč po podatkih Eurostata na tretjem mestu v EU po deležu prebivalcev, ki živijo na podeželju, hkrati pa tudi na predzadnjem mestu  po deležu prebivalcev, ki živijo v urbanih središčih.