Premostitveni objekti brez poškodb

Po decembrskem potresu na Hrvaškem opravljeni izredni pregledi premostitvenih objektov slovenskih avtocest >>

Upravljalec slovenskega avtocestnega omr ežja DARS je po izrednem pregledu avtocestnih premostitvenih objektov, ki ga je naročil po decembrskem potresu na Hrvaškem, potrdil, da potres ni vplival na stanje. V okviru rednega upravljanja načrtujejo in izvajajo tudi potrebno vzdrževanje in obnove, s čimer se ohranja primerno stanje avtocest, hitrih cest ter objektov na njih, ter posledično zagotavlja  prometna varnost.

Po potresu z epicentrom na Hrvaškem je DARS pridobil strokovno mnenje o vplivu potresa na avtocestne premostitvene objekte, med katere spadajo viadukti, mostovi, nadvozi, podvozi in drugi. Čeprav so ugotovili, da potres ni vplival na objekte so se  odločili za izvedbo dodatnih izrednih pregledov, ki jih je opravil ZAG Ljubljana. Rezultati so potrdili predhodno strokovno mnenje, da potres ni imel vpliva na stanje tovrstnih objektov na slovenskem avtocestnem omrežju.

DARS sicer redno izvaja obdobne preglede skupno 1.080 premostitvenih objektov na avtocestnem omrežju in na osnovi teh podatkov vsako leto izvede analizo njihovega stanja. V letu 2020 so pridobili tudi posebno vozilo za pregled premostitvenih objektov, ki omogoča pregled težje dostopnih elementov, kot so spodnji del prekladne konstrukcije, ležišča, stebri in drugo. Novo vozilo omogoča preglede težje dostopnih mest tudi v primeru, ko so na premostitvenem objektu nameščene protihrupne oziroma protivetrne ograje.