Prometna varnost se spet slabša

Med glavnimi vzroki prometnih nesreč previsoka hitrost in nepravilna stran in smer vožnje //

Kljub nenehnim opozorilom, naj se udeleženci v cestnem prometu obnašajo strpno in odgovorno ter naj spoštujejo cestnoprometne predpise, se je varnost cestnega prometa z vidika najhujših posledic v januarju poslabšala. V januarju je namreč na slovenskih cestah umrlo devet udeležencev cestnega prometa. Razen v enem primeru so žrtve vozniki osebnega avtomobila ali sopotniki v osebnih avtomobilih.

Razen v enem primeru so bile januarja smrtne žrtve v prometu na slovenskih cestah vozniki osebnega avtomobila ali sopotniki v osebnih avtomobilih. Umrla je tudi ena peška. Vse prometne nesreče so se pripetile v temnem delu dneva. Trije umrli udeleženci niso uporabljali varnostnega pasu. Tudi v januarju sta glavna dejavnika za nastanek prometnih nesreč prehitra vožnja in nepravilna stran in smer vožnje. V enem primeru je vzrok nepravilno prečkanje pešca. Po nepopolnih podatkih je vsaj trem prometnim nesrečam botrovala tudi vožnja pod vplivom alkohola.

Prometni policisti so zaradi slabšanja prometne varnosti začeli izvajati številne aktivnosti in ukrepe. Policijske enote morajo analizirati stanje na področju varnosti cestnega prometa, v največji meri identificirati vzroke in dejavnike prometnih nesreč in predlagati dodatne ukrepe, prilagojene ugotovitvam analiz na lokalnem in regionalnem območju. Zaradi še vedno prevelikega deleža alkoholiziranih povzročiteljev najhujših prometnih nesreč in neposredne povezanosti alkohola s problematiko neprilagojene hitrosti, nepravilno stranjo in smerjo vožnje, policisti kršiteljem cestnoprometnih predpisov (ob najmanjšem sumu, da gre za hujši prekršek) dosledno odrejajo preizkuse alkoholiziranosti. Obenem nadaljujejo z izvajanjem načrtov in aktivnosti, predvidenih z obdobnim načrtom in ostalimi mednarodnimi akcijami.

Izvajajo se časovno krajši in intenzivnejši poostreni nadzori, na primer nadzor hitrosti, uporabe varnostnega pasu, upoštevanja pravil o prednosti in podobno. Specializirana enota za nadzor prometa bo bolj dejavna  (tudi sodelovanje z ostalimi policijskimi enotami) pri kontrolah tovornih vozil, prevoza nevarnega blaga, šol vožnje, avtobusov in vozil za javni prevoz potnikov, v nadzorstvene aktivnosti pa bodo vključili vsa razpoložljiva tehnična sredstva in oblike dela, tudi helikopterski nadzor in civilne patrulje.

Policija je po trenutno zbranih podatkih v januarju poleg ostalega zabeležila 7.087 kršitev določil o hitrosti, 3.481 kršitev neuporabe varnostnega pasu, 722 udeležencev, ki so vozili pod vplivom alkohola, 623 voženj pri rdeči luči na semaforju.