Poostren nadzor tovornjakov in avtobusov

Preverjanje spoštovanja cestnoprometnih pravil in pozornost kršitvam, ki so povezane s časom vožnje //

V tednu med 22. in 28. julijem, slovenska policija izvaja poostren nadzor nad tovornimi vozili in avtobusi. Policisti so v okviru mednarodne akcije Truck & Bus pri voznikih tovornih vozil in avtobusov pozorni predvsem na kršitve, ki so povezane s časom trajanja vožnje ter obveznimi počitki in odmori voznikov, manipulacijami z zapisovalnimi napravami (tahografi) in tehnično brezhibnostjo vozil. Kontrolirajo še ustreznost listin in pozornost namenili pravilnemu nalaganju in pritrditvi tovora ter preobremenjenosti vozil.

Med akcijo preverjajo tudi, ali vozniki tovornih vozil med vožnjo na nedovoljen način uporabljajo mobilne telefone in ali so pripeti z varnostnim pasom. Evropsko usklajeno akcijo Truck & Bus koordinira Tispol (Evropska zveza prometnih policij), v Sloveniji pa so opisane aktivnosti del nacionalne preventivne akcije za večjo varnost voznikov tovornih vozil in avtobusov, ki jo vodi in koordinira Javna agencija RS za varnost prometa.

V obdobju od 1. januarja do 14. junija 2019 se je na slovenskih cestah pripetilo 1.255 prometnih nesreč z udeležbo tovornih vozil, kar je v primerjavi z lanskim primerjalnim obdobjem, ko smo zabeležili 1.377 prometnih nesreč, 9 % manj. Vozniki tovornih vozil so bili povzročitelji v 811 primerih prometnih nesreč (lani 905), od tega so življenje izgubile 4 osebe (lani 6), 15 je bilo hudo poškodovanih (lani 20), 179 pa lažje poškodovanih (lani 166). Med vozniki tovornih vozil sta bili dve smrtni žrtvi (lani prav tako dve), sedem je bilo hudo telesno poškodovanih (lani 3) in 63 lažje telesno poškodovanih (lani 70). Tuji državljani so letos povzročili 42 % prometnih nesreč (339), v lanskem primerjalnem obdobju pa 40 % (366).

V petletnem obdobju 2014-2018 je zaradi voznikov tovornih vozil umrlo največ pešcev (21 umrlih) in potnikov (17 umrlih), in sicer največ v letu 2015. Umrlih voznikov tovornih vozil je bilo 13, največ v letu 2018 (5). Od leta 2014 dalje se število umrlih voznikov tovornih vozil povečuje.

Vozniki avtobusov so bili letos udeleženi v 169 prometnih nesrečah, od tega so jih povzročili 70 oz. 41 %. V prometnih nesrečah, ki jih je povzročil voznik avtobusa, je letos umrl en udeleženec (voznik avtobusa), noben udeleženec ni bil hudo telesno poškodovan, 25 pa je bilo lažje telesno poškodovanih.

Večino prometnih nesreč voznikov tovornih vozil v Sloveniji povzročijo domači vozniki. Lani so tako povzročili 997 prometnih nesreč oz. 60 %, kar je sicer najmanj po letu 2014. Opazno je povečevanje števila tujih povzročiteljev prometnih nesreč med vozniki tovornih vozil. V letu 2017 je znašal 36 %, v letu 2018 pa že 40 %. Še večji delež je pri posledicah; zaradi voznikov tovornih vozil, ki so povzročili prometno nesrečo, je v letu 2018 umrlo 14 udeležencev cestnega prometa oz. 64 %, in sicer je zaradi domačega povzročitelja umrlo 9 udeležencev, zaradi tujega povzročitelja pa 5 (v letu 2014 je bil delež 50 %). Če je delež tujih voznikov pri hudih telesnih poškodbah v letu 2014 znašal 16 %, ta delež v letu 2018 znaša že 30 %. Rast je zabeležena tudi pri lažje poškodovanih, saj je delež leta 2014 znašal 21 %, v preteklem letu pa 26 %.