Prostovoljci so se ponovno izkazali

Člani Zveze ZŠAM Slovenije so skrbeli za varnost otrok ob ponovnem odprtju šol //

Po dveh mesecih premora zaradi epidemije korona virusa so se otroci z 18. majem vrnili nazaj v šole, zato  je bilo treba ob vrnitvi v šolske klopi  poskrbeti za varnost učencev na šolskih poteh.

Združenja v okviru Zveze ZŠAM Slovenije, ki je izvajalec Šolske prometne službe, so pred ponovnim začetkom šole pregledala vse šolske poti, preverila usklajenost z načrti šolskih poti in pregledala vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo. Prav tako so o aktivnostih obvestila šole.

V tednu ponovnega odprtja šol je za varnost učencev na šolskih poteh skrbelo 246 prostovoljcev v okolici 78 osnovnih šol po vsej Sloveniji, kar predstavlja skoraj četrtino vseh. Podporo aktivnostim Zveze ZŠAM so izrazili tudi nekateri župani. Več o aktivnostih posameznih združenj na http://www.prometni-vestnik.si/solska-prometna-sluzba/