Izvoljeno vodstvo in potrjen program

54. volilna skupščina Zveze združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije //

V četrtek 18. junija je potekala 54. volilna skupščina Zveze združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije. Na dnevnem redu so bila poročila upravnega odbora in komisij o delu v letu 2019 in razrešnica ter volitve organov Zveze za naslednje mandatno obdobje. Predstavili so tudi finančni plan in program dela za letošnje leto in podelili posebna priznanja ZŠAM.

Skupščino je uradno otvoril predsednik Zveze ZŠAM Slovenije Aleš Kocjančič, ki je v nadaljevanju podal poročilo o delu v minulem mandatnem obdobju. Zveza je ena najstarejših organizacij, ki deluje na področju varnosti cestnega prometa in tudi drugih področjih. V letu 2019 je nadaljevala s projektom Šolska prometna služba in Osveščanje mladih in odraslih o pomenu varnostne kulture v prometu. Uredniški odbor Prometno varnostnega vestnika (PVV) je vzpostavil stalen stik s Policijo, ki objavlja preventivne prispevke s področja prometne varnosti. Vsa leta svojega obstoja se Zveza prizadeva v sodelovanju z drugimi organizacijami na področju varnosti v prometu, slediti  cilju čim boljše prometne varnosti in slediti svojemu motu »Aktivni za varnost v prometu«!

Prostovoljci Zveze so tako kot vsako leto uspešno sodelovali in izvajali preventivne akcije Agencije za varnost v prometu RS. Niso se mogli izogniti kolesarskim izpitom, kot tudi prostovoljnemu delu pri zavarovanju in urejanju prometa na različnih prireditvah po Sloveniji v sodelovanju z lokalnimi Sveti za preventivo in vzgojo. Med drugim je Zveza organizirala tudi državno prvenstvo poklicnih voznikov in 1. državno prvenstvo v spretnostni vožnji enoslednih vozil. Sodelovala je tudi v preventivnih aktivnostih »Varno v poletje!«.

Zveza je s svojim delovanjem trajnostno naravnana in družbeno odgovorna. Ima postavljene visoke izzive in ti zahtevajo od vseh članov čim več proaktivnega in aktivnega dela na področju varnosti. V letu 2019 je Zveza skupaj z Zavodom Varna pot uspešno prijavila projekt za razvoj nevladnih organizacij, ki ga vsako leto razpisuje ministrstvo za javno upravo.

Prometno varnostni vestnik je v letu 2019 izšel osemkrat, prav tako je posodobljena internetna stran. S pomočjo Zveze so bil člani, ki sodelujejo v prostovoljnem delu, opremljeni s svetlečimi anoraki, tako, da so pri delu enotno oblečeni. Kljub nekaterim burnim dogodkom, je Zveza svoje delo opravila dobro in v korist družbe.

Udeleženci skupščine so v nadaljevanju sprejeli razrešnico vodstvu in na volitvah ponovno potrdili dosedanji upravni odbor na čelu s predsednikom Alešem Kocjančičem, podpredsednikom Branetom Praznikom in generalnim sekretarjem Fadilom Mušinovićem. Prav tako so bili soglasno izvoljeni vsi ostali organi zveze.