Zima še ne kaže zob, a so nanjo pripravljeni

Za prevoznost in varnost na slovenskih avtocestah bo letošnjo zimo v vseh izmenah skrbelo 470 vzdrževalcev >>

Uradno izvajanje cestne zimske službe je od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta oziroma takrat, ko je lahko zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica, nizke temperature) ogrožen normalen potek prometa. V tem obdobju se voznice in vozniki lahko odpravijo na pot s svojimi vozili le z obvezno zimsko opremo, ta pa je obvezna tudi v primeru, da zimske razmere nastopijo pred ali po uradnem izvajanju zimske službe.

Zimska služba

V družbi DARS, ki vzdržuje 625 km avtocest in hitrih cest, 148 km priključkov, 22 km razcepov in 51 km drugih cest, so pripravljeni na letošnjo zimo. Za prevoznost in varnost na slovenskih avtocestah bo v vseh izmenah skrbelo 470 sodelavcev, vzdrževalcev avtocest in hitrih cest, z okoli 200 tovornimi in specialnimi delovnimi vozili, opremljenimi s plugi in posipalci.

Za namene posipanja cestišča so zapolnili skladišča soli v naših avtocestnih vzdrževalnih bazah ter silose ob avtocestnem križu, kjer je trenutno na razpolago skupno okoli 19.400 ton soli. Na zalogi je trenutno tudi 507.000 litrov kalcijevega klorida za preprečevanje nastanka poledice.

Po podatkih Agencije RS za okolje je bila zima 2022–2023 nadpovprečno topla, nadpovprečno namočena in podpovprečno osončena. Ne glede na to so v obdobju med novembrom 2022 in aprilom 2023 83 dni izvajali preventivno posipanje, 21 dni plužili cestišča na posameznih odsekih avtocest in hitrih cest ter izvedli dve dvodnevni zimski akciji na območju celotnega avtocestnega omrežja. Za namene posipanja cestišča so porabili 21.900 ton soli (v zimi 2021–2022 19.198 ton) ter 309.000 litrov kalcijevega klorida (v zimi 2021–2022 433.821 litrov).