Manj razsvetljene avtoceste

Z zmanjšanjem osvetljenosti na nekaterih odsekih avtocest se bo precej znižala poraba električne energije >>

Upravljalec slovenskega avtocestnega omrežja DARS je na odsekih avtocest in hitrih cest, kjer je to zakonsko dopustno, začasno ugasnil cestno razsvetljavo. S tovrstnim letnim prihrankom v višini vsaj 2.000 megavatnih ur električne energije, kar je enakovredno povprečni letni porabi približno 600 gospodinjstev, sledijo uredbi Evropske unije in prispevajo k prizadevanjem za čim bolj zanesljivo oskrbo z električno energijo v Sloveniji.

DARS je zaradi energetske krize sprejel usmerjene ukrepe za ublažitev posledic, ki trenutno še nimajo časovnega okvirja. Tako velja, da do nadaljnjega tako ne bodo več razsvetljevali odsekov avtocest in hitrih cest, kjer je to dopustno. Sem sodijo priključki na avtoceste in hitre ceste ter odprta trasa avtoceste.

Na ostalih odsekih, kjer je to predpisano (predori, avtocestni razcepi, kanalizirana križišča in počivališča), pa bodo razsvetljavo tako po moči kot času trajanja prilagodili minimalnim predpisanim zahtevam. Osvetljevanje zunanjih površin na avtocestnih vzdrževalnih bazah bodoo vklopili le po potrebi.

Z ukrepi, ki veljajo do preklica, bo DARS na račun cestne razsvetljave zmanjšal porabo električne energije in na letni ravni prihranil približno 2.000 megavatnih ur električne energije, kar predstavlja desetino njihove celotne porabe električne energije. S sprejetimi ukrepi sledijo uredbi Sveta o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije, ki jo je Evropska unija sprejela z namenom ublažitve učinkov visokih cen energije in narekuje zmanjšanje bruto porabe električne energije za 10 odstotkov.

Navedeni ukrepi blaženja energetske krize, za katere so pridobili tudi predhodno pozitivno mnenje Ministrstva za infrastrukturo, ne bodo v ničemer vplivali na zagotavljanje osvetlitve cestne infrastrukture, ki jo določajo področni predpisi.