Prva letošnja preventivna akcija

Agencija za varnost prometa je pripravila nacionalno preventivno akcijo Osredotoči se na cesto, ki poteka od 15. do 21. januarja >>

Uporaba telefona med vožnjo je nevarna, saj vpliva na našo pozornost, s tem pa tudi na sposobnost pravočasnega odzivanja na razmere v prometu. Pozornost voznika pa poleg telefona zmanjšujejo tudi ukvarjanje z radiom in klimatsko napravo, prehranjevanje, kajenje in ličenje. Vse to namreč lahko poveča verjetnost nastanka prometne nesreče. Agencija za varnost prometa je zato pripravila novo nacionalno preventivno akcijo Osredotoči se na cesto, ki bo potekala od 15. do 21. januarja 2024, policisti pa bodo v tem času pozorni na vse kršitve, ki vplivajo na zmanjšanje pozornosti voznikov na cesto.

“Da bi pridobili uvide o osebnih prepričanjih in navadah ter motnjah, ki lahko pomembno vplivajo na sposobnost osredotočanja voznikov na vožnjo, je Agencija za varnost prometa januarja letos izvedla tudi spletno anketo, ki jo je izpolnilo 1.850 oseb. Reprezentativen vzorec slovenskih voznic in voznikov je pokazal nekatere zaskrbljujoče rezultate, ki kažejo na to, da je pozornost voznikov na vožnjo prepogosto manjša, kot bi morala biti,” izpostavlja direktorica AVP Simona Felser.

Kar četrtina voznikov priznava, da med vožnjo niso vselej pozorni na druge udeležence v prometu, da ne spremljajo prometne signalizacije in ne spoštujejo pravil. Več kot 40 % pa priznava, da med vožnjo kadijo, se ličijo, prehranjujejo ali izvajajo druga opravila, ki zmanjšujejo osredotočenost. Zaskrbljujoč je tudi podatek, da le tretjina voznikov med vožnjo vedno obvladuje svoja čustva. Različna čustvena stanja namreč lahko vplivajo na počasnejši reakcijski čas, slabše predvidevanje ter večjo verjetnost za bolj tvegane odločitve in agresivno vožnjo.

Kot je pokazala anketa, le polovica voznikov vedno prepozna lastno utrujenost in posledično tudi ustrezno ukrepa. Pri tem je treba opozoriti, da utrujenost voznika prispeva k 15 do 20 % prometnih nesreč z najtežjimi posledicami. Skoraj 90 odstotkov voznikov se zaveda, da vožnja pod vplivom alkohola vpliva na sposobnost osredotočenosti, a se jih le polovica vožnji po zaužitju alkohola odpove, četudi je to v zakonsko dovoljeni meji. Velja izpostaviti, da že prvi popit kozarec alkoholne pijače vpliva na zmožnost presoje in reakcijski čas voznika, varne meje pitja alkohola pa ni, zato je trezna udeležba za volanom edina prava odločitev.

Kar 40 odstotkov anketiranih tudi priznava, da med vožnjo uporabljajo mobilni telefon brez prostoročnega sistema. Čeprav zakonodaja dovoljuje prostoročno telefoniranje med vožnjo, pa tudi takšen način telefoniranja zmanjšuje voznikovo pozornost in ga zaradi zapoznelih reakcij postavlja v podobno tveganje, kot da bi del poti prevozil z zaprtimi očmi. Zato velja nasvet: med vožnjo ne telefonirate, saj je vožnja aktivnost, ki ji moramo posvetiti vso pozornost.

V okviru prizadevanj za boljšo varnost cestnega prometa bodo policisti med preventivno akcijo opravljali poostren nadzor uporabe mobilnih telefonov, pozorni pa bodo tudi na druge kršitve, kot je denimo prehitra vožnja, in na druga ravnanja, ki motijo osredotočenost voznika na cesto. “Osnovni namen akcije je zmanjšati možnost udeležbe v prometnih nesrečah, ki bi bile posledica uporabe mobilnega telefona med vožnjo, in širšo javnost ozavestiti o tem, kako nevarno je telefoniranje med vožnjo, četudi ga opravljamo prostoročno.

Ni pa uporaba mobilnega telefona edino moteče in prepovedano ravnanje, ki ga vozniki počnejo v vozilih in s tem ogrožajo sebe in druge udeležence v prometu. Vozniki se namreč morajo med vožnjo vzdržati vseh ravnanj, ki zmanjšujejo njihovo slušno in vidno zaznavanje in zmožnost obvladovanja vozila. Tako je med vožnjo prepovedana tudi uporaba računalnikov, tablic, ličenje, prehranjevanje, poslušanje preglasne glasbe in podobno, če to vpliva na voznikovo varno udeležbo v cestnem prometu,” izpostavlja vodja Sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi mag. Ivan Kapun.

Policisti so v letu 2023 (2022) ugotovili 24.797 (25.700) kršitev zgoraj opisanih prepovedanih ravnanj voznikov, kar kaže na to, da ljudje še vedno kršijo cestno prometne predpise. Med akcijo bodo zato policisti nadzirali uporabo mobilnih telefonov in drugih naprav ter opreme (denimo tablic, prenosnih računalnikov in slušalk), ki motijo voznike motornih vozil, kolesarje in voznike e-skirojev med vožnjo, pozorni pa bomo tudi na uporabo varnostnega pasu in zadrževalnih sistemov. Med kršitelji sicer prevladujejo vozniki osebnih vozil, toda čedalje več kršitev povzročijo vozniki e-skirojev in kolesarji.