ŠOLSKA PROMETNA SLUŽBA

ZA VARNOST in VZGOJO OTROK V PROMETU

AKTUALNO

Kolesarski izpiti na OŠ Križe

Na Osnovni šoli Križe v občini Tržič so 23. junija izvedli kolesarske izpite učencev petih razredov. Tako je po usposabljanju, ki ga je žal prekinila pandemija koronavirusa, za 45 učencev sledil prvi resni preizkus usposabljanja za samostojno udeležbo v prometu.  K uspešni izvedbi izpitnih voženj so svoj del prispevali tudi člani ZŠAM Tržič in si prislužili pohvalo s strani predstavnikov šole

Kljub formalno doseženi pravici za samostojno vožnjo v prometu, pa so člani ZŠAM predlagali, naj starši oziroma skrbniki mladoletnih kolesarjev, bdijo nad njihovim vedenjem v prometu. To pomeni, da jim dajejo ustrezen zgled in opozarjajo na obvezno uporabo čelad (zakonsko obvezna uporaba do 18 leta starosti), popolno tehnično opremljenost koles, uporabo ustreznih oblačil ter upoštevanje cestno prometnih predpisov.

 

Varovanje tudi v tretjem tednu

S 1. in 3. junijem se v šolo vračajo še učenci preostalih razredov osnovnih šol. Člani združenj ZŠAM Slovenije so poskrbeli tudi za njihovo varnost na šolskih poteh.

Prostovoljci so se ponovno izkazali

Člani Zveze ZŠAM Slovenije so skrbeli za varnost otrok ob ponovnem odprtju šol in vrtcev

Po dveh mesecih premora zaradi epidemije korona virusa so se otroci z 18. majem vrnili nazaj v šole, zato  je bilo treba ob vrnitvi v šolske klopi  poskrbeti za varnost učencev na šolskih poteh.

Združenja v okviru Zveze ZŠAM Slovenije, ki je izvajalec Šolske prometne službe, so pred ponovnim začetkom šole pregledala vse šolske poti, preverila usklajenost z načrti šolskih poti in pregledala vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo. Prav tako so o aktivnostih obvestila šole.

V tednu ponovnega odprtja šol je za varnost učencev na šolskih poteh skrbelo 246 prostovoljcev v okolici 78 osnovnih šol po vsej Sloveniji, kar predstavlja skoraj četrtino vseh. Podporo aktivnostim Zveze ZŠAM so izrazili tudi nekateri župani.

 

ZŠAM Certus Maribor

 

ZŠAM Logatec

Člani ZŠAM Logatec so ob ponovnem odprtju vrtcev in šol skrbeli za prometno varnost otrok na najbolj nevarnih prehodih

 

ZŠAM Cerkno

 

ZŠAM Gorjanci

 

ZŠAM Novo mesto

 

ZŠAM Postojna

 

ZŠAM Radeče

 

ZŠAM Ruše

 

ZŠAM Zreče

ZŠAM Gornja Radgona

Prostovoljce ZŠAM Gornja Radgona sta pri njihovem delu podprla tudi tamkajšnji župan in ravnatelj osnovne šole

 

ZŠAM Dravograd

Prostvoljci ZŠAM Dravograd so varovali otroke vseh pet dni pri dveh osnovnih šolah.

 

ZŠAM Ilirska Bistrica

Aktivnosti ZŠAM Ilirska Bistrica pred tremi osnovnimi šolami v občini Ilirska Bistrica.

 

ZŠAM Kočevje

Varovanje otrok v Stari cerkvi in v Kočevju pri šoli ob Rinzi je potekalo brez težav in predvsem varno

 

ZŠAM Kamnik

Omogočili so varno pot v šolo

Člani Združenja šoferjev in avtomehanikov Kamnik so se, pod vodstvom predsednika Franca Pivka, v teh dneh samoiniciativno odločili, da otrokom, ki so po dveh mesecih ponovno sedli v šolske klopi, omogočijo varno pot v šolo. Na ključnih točkah, predvsem pred šolami, so člani Združenja otroke usmerjali in jim podajali navodila, kako se pravilno obnašati v cestnem prometu. Občina Kamnik  se iskreno zahvaljuje za njihov doprinos k varnosti našim najmlajšim udeležencem v prometu

 

ZŠAM Mislinja

NAŠI »TAMALI« SPET VARNI V ZAVETJU ŠOLSKIH KLOPI Občina Mislinja je verjetno ena redkih lokalnih skupnosti v Sloveniji, kjer so se ob ponovnem vstopu otrok prve triade v šolo odločili, da bodo ves prvi teden izvajali varovanje na izpostavljenih točkah. Za akcijo so odgovorni: župan Bojan Borovnik, ravnateljica OŠ Natalija Aber Jordan, Joža Merzdovnik in Franc Smagej. Glejte nas- VTV.

Objavil/a Danijel Vunderl dne Ponedeljek, 18. maj 2020

 

ZŠAM  Vrhnika

Šolarji so spet na cesti

Člani Združenja šoferjev in avtomehanikov Vrhnika so po dolgem času v vrtce in šole ponovno pospremili naše najmlajše udeležence v prometu, najmlajše otroke v vrtce in učence od 1. do 3. razreda v šolo. V ponedeljek, 18. maja, ko so sedli v šolske klopi so vestno in s polno odgovornostjo stopili na ceste.

»Na naše najmlajše bodite pozorni, še posebej v okolici šol in vrtcev, prilagodite hitrost vaših vozil in odpravite se od doma pravočasno.« To je bil apel vsem voznikom in ostalim udeležencem v prometu. Občane Vrhnike so na previdnost na cesti opozarjali tudi preko medijev in transparentov, staršem in skrbnikom otrok pa smo hkrati sporočili tudi, da naj poskrbijo za varnost otrok tudi v vozilih. 

Člani ZŠAM Vrhnika bodo tako v skupni akciji, od 18. do 22. maja 2020, v jutranjih in popoldanskih urah aktivno, ob pomoči policije varovali prehode za pešce in nevarne prometne točke v naši občini. S svojo fizično prisotnostjo in prepoznavnimi jopiči ZŠAM Vrhnika bodo zagotovo prispevali k večji prometni varnosti.

 

 

ZŠAM Tržič

Otroke bodo varovali tudi prihodnje dni

Pa smo ga dočakali, bolj ali manj veseli, bolj ali manj pripravljeni. V slogu vladnih ukrepov po razglasitvi pandemije in ukrepov za sproščanje omejitev, so se člani ZŠAM Tržič morali organizirati praktično zadnji trenutek, torej v petek, 15. maja.

Načrtovali so sicer več aktivnosti na področju varovanja najmlajših udeležencev v prometu (učencev prve triade), vendar so se morali, zaradi predhodno omenjenih nedorečenosti, omejiti na prisotnost prostovoljcev ZŠAM na najnevarnejših točkah na šolskih poteh v neposredni bližini osnovnih šol.  Tako je še vedno večina načrtovanih aktivnosti projekta ŠPS v stanju mirovanja.

Kljub maloštevilnim osnovnošolcem so zaznali, da so večino pripeljali starši z avtomobili. Žal pa so starši kot vozniki, očitno v času pandemije pozabili na nekaj osnovnih pravil, pomembnih za varnost v prometu. Izstopali sta zlasti uporaba mobilnih telefonov in vožnja otrok na sovoznikovem sedežu. Imeli so tudi težave z upoštevanjem prometnih znakov. 

S svojo prisotnostjo so člani ZŠAM, tako kot pri izvajanju varovanja ob prvih šolskih dnevih, doživeli pozitivni odziv tako s strani policije, kot tudi ostalih  odgovornih za prometno varnost, ter večine ostalih udeležencev v prometu. Z aktivnostmi bodo nadaljevali tudi naslednje dni, seveda v odvisnosti od dogovorov z vodstvi osnovnih šol.

 

ZŠAM Grosuplje

 

ZŠAM Ivančna Gorica

 

ZŠAM Idrija

Tudi v ZŠAM Idrija so potekala aktivna usklajevanja glede varovanja šolskih poti v občini Idrija. Iskreno se zahvaljujejo vsem članom, ki so brez pomislekov stopili v oporo staršem, šolam ter učencem na njihovih poteh v šole.

 

ZŠAM Ptuj

 

Na Ptuju so prostovoljci, člani ZŠAM Ptuj, opravljali varovanje ob ponovnem odprtju osnovnih šol na petih lokacijah

 

ZŠAM Poljčane

 

 

 

AKTIVNOSTI  

Ponovno odprtje šolskih vrat

Za varnost otrok na šolskih poteh bodo ponovno skrbeli prostovoljci Zveze ZŠAM Slovenije

Po dveh mesecih premora zaradi epidemije korona virusa se bodo otroci predvidoma z 18. majem vrnili nazaj v šole. Ceste so bile v tem času precej prazne, zato bo ob vrnitvi v šolske klopi treba poskrbeti za varnost učencev na šolskih poteh.

Združenja bodo v okviru Zveze ZŠAM Slovenije, ki je izvajalec Šolske prometne službe, bodo pred ponovnim začetkom šole pregledala vse šolske poti, preverila usklajenost z načrti šolskih poti in pregledala vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo. Prav tako bodo o aktivnostih obvestila šole in jim še druge aktivnosti v zvezi z izvajanjem ukrepov povezanih z epidemijo.

 

Zveza ZŠAM Slovenije s projektom ŠOLSKA PROMETNA SLUŽBA sodeluje v programu VIZIJA NIČNaj Vizija NIČ povezuje. Scenarij in izvedba: Miss Moose

 

ČLANI ZŠAM VRHNIKA, IVANČNA GORICA, PTUJ, DRAVOGRAD IN RADEČE SO VAROVALI NAJMLAJŠE PO NOVOLETNIH POČITNICAH

 

 

 

Fizična konstrukcija, pomanjkanje znanja in veščin, skromne prometne izkušnje in pomanjkanje
zavesti o nevarnostih in rizikih so temeljni pogoji zaradi katerih je potrebno že v samem začetku
pričeti z vzgojo otrok v prometu oz. z zagotavljanjem njihove varnosti v prometu. Kontinuirano
sistemsko delo na prometni vzgoji in krepitvi varnostne kulture najmlajših udeležencev, ob aktivnem
sodelovanju vrtcev, šol, staršev, Agencije za varnost prometa, policije in nevladnih organizacij, je
ključnih faktor zmanjšanja prekrškov in prometnih nesreč v katerih so udeleženi otroci.
Aktivna udeležba otrok v prometu se prične v obdobju prvega prestopa šolskega praga, prvo
seznanjanje z varnostjo v prometu pa že prej- s sprehodi in aktivnostmi vezanimi na varnost v
prometu v času bivanja v vrtcu. Način na kateri otroci uporabljajo prometne površine od njihovega
prebivališča do šole določa njihovo izpostavljenost in lastnosti udeležbe v cestnem prometu. Otroci
pešci in potniki morajo na tem delu poti biti popolnoma zaščiteni in varni. Zato je potrebno ves čas
spremljati in izvajati ukrepe, da se morebitni negativni odkloni na šolskih poteh preprečijo. Prav tako je
potrebno neprestano zagotavljati, da imajo otroci, kot potniki, v osebnem prevozu ali organiziranem,
preskrbljeno varno mesto vstopa in izstopa iz vozila. S proaktivnim pristopom k varnosti otrok v
prometu, primerno uporabo varnostne opreme in ustrezno prometno signalizacijo, se spremlja in
usmerja vzgoja ter gibanje otrok k cilju čim bolj varnega sobivanja otrok in drugih udeležencev v
prometu.

PROJEKT ŠOLSKA PROMETNA SLUŽBA (ŠPS)
Projekt Šolska prometna služba (ŠPS) predstavlja sistematični pristop k zagotavljanju varnosti najmlajših udeležencev v prometu, s ciljem zagotavljanja kratkoročnih -hitrih in dolgoročnih- strateških predlogov in rešitev za izboljšanje prometne varnosti otrok. Analiza varnosti otrok v prometu, upoštevajoč njihove psihofizične lastnosti, izpostavlja pomen zagotavljanja varnosti otrok na poti v in iz šole. Zato je med drugimi nameni ŠPS tudi nadzor prometnih površin v širši okolici šol in vrtcev, ter ugotavljanje tveganj, katerim je ta ranljiva skupina v prometu izpostavljena.

ŠPS zajema:
– analizo mnenja otrok o nevarnostih v prometu;
– analizo mnenja zaposlenih v šolah;
– analizo mnenja staršev;
– vzgoja in usposabljanje otrok na področju prometa (delavnice)
– nadzor varnosti na šolskih poti;
– fizično varovanje otrok na nevarnih mestih;

Zveza ZŠAM Slovenije skupaj s svojimi Združenji in partnerji izvaja analizo stanja varnosti otrok v prometu na območju posameznih lokalnih skupnosti (sedežih ZŠAM) s ciljem definiranja predlogov za povečanje varnosti in varnostne kulture otrok na območjih šol in vrtcev, ter zagotavljanje varnihšolskih poti. Izvaja se posnetek in analiza obstoječega stanja, kontrola šolskih poti, anketiranje zaposlenih v šolah in vrtcih, intervjujanje in anketiranje otrok ter staršev z namenom, da bi se prepoznali kratkoročni in dolgoročni ukrepi za izboljšanje varnosti otrok v prometu.

Namen ŠPS
ŠPS izvajajo članice ZŠAM Slovenije in drugih NVO v sodelovanju s partnerji ( AVP, Policija, MZŠIŠ, starši).

Namen ŠPS ob podpori koordinatorja in strokovnih služb ZZŠAM Slovenije je:
– zagotavljanje varnosti otrok v prometu in širjenju varnostne kulture,
– vzgoja in usposabljanje otrok o varnosti v prometu,
– varovanje otrok pred nevarnostmi prečkanja cest na njihovi poti v šolo in iz nje;
– pomagati voznikom avtobusov pri varnem prevozu učencev v šolo in iz nje;
– sodelovati z izobraževalnimi ustanovami;
– sodelovati s starši/skrbniki otrok

Cilji ŠPS
– kontinuirano zagotavljanje varnosti otrok v prometu,
– širjenja načela solidarnosti in varnostne kulture med otroci in otroki ter ostalimi udeleženci v prometu,
– sledenje »VIZIJE 0« otrok udeleženih v prometnih nesrečah

PREDNOSTI ŠPS

ZA OTROKE:

– pridobijo osveščenost o varnosti v prometu,
– počutijo se varne,
– spoštujejo druge udeležence v prometu,
– pridobivajo nova znanja,
– postajajo samostojni

ZA ŠOLE IN VRTCE:

– večja vloga pri ozaveščanju o prometni varnosti,
– priložnost promocije in sprejemanje konstruktivnih rešitev za otroke,
– pozitiven odnos s starši,
– sodelovanje s Policijo in NVO,
– uvajanje novih praks

ZA LOKALNO SKUPNOST:

– varnejša okolja za pešce, kolesarje, motoriste,
– krepitev povezanosti med skupnostjo in NVO,
– krepitev državljanske in družbene odgovornosti,
– pozitivno sodelovaje z otroci, starši, šolami, policijo in drugimi organizacijami s področja
varnosti.
– večja vloga Svetov za preventivo in vzgojo v prometu

VLOGA STARŠEV IN SKRBNIKOV V ŠPS:

– dajejo podporo delovanju ŠPS,
– se aktivno vključujejo v izvajanje ŠPS,
– razvijajo pri otrocih pomen varnostne kulture,
– so zgled otrokom glede upoštevanja prometnih predpisov in prometne kulture
– služijo kot vez med NVO, šolami in skupnostjo.

                       

 

 

KONTAKT: Zveza ZŠAM Slovenije – Tanja Škof, koordinator projekta: 051 388 183, email: aktivnosti@zveza-zsam.si