Predlagane spremembe za voznike dostavnikov

Skupine za varnost v cestnem prometu in prevozniki pozivajo k uvedbi poklicnega usposabljanja voznikov dostavnikov v spremenjenih pravilih EU o dovoljenjih >>

Evropski svet za varnost transporta (ETSC) je skupaj s skupinami pešcev, kolesarjev in delavcev v prometu napisal odprto pismo poslancem Evropskega parlamenta. V njem obravnavajo prihajajočo revizijo direktive EU o vozniških dovoljenjih (2006/126) in poudarja potrebo po dodatnem strokovnem usposabljanju za voznike lahkih gospodarskih vozil, podobno zahtevam, ki veljajo za voznike avtobusov.

Primarni navedeni cilj predlagane revizije je okrepiti varnost v cestnem prometu in prispevati k cilju EU, da do leta 2030 zmanjša število smrtnih žrtev in hudih poškodb v cestnem prometu za 50 %. V ta namen organizacije trdijo, da je uvedba obveznega usposabljanja za poklicne voznike dostavnih vozil bistvena, saj so pomemben dejavnik pri prometnih nesrečah v EU in njihova uporaba narašča.

Vse večjo uporabo dostavnikov je mogoče pripisati različnim dejavnikom, vključno z večjim povpraševanjem, dnevnimi mestnimi operacijami, nočnimi dostavami in porastom spletnega nakupovanja. Na žalost so pritisk po izpolnjevanju zahtev trga, močna konkurenca v transportni industriji in pomanjkanje strogih predpisov prispevali k slabim delovnim pogojem za voznike teh vozil, kar predstavlja veliko varnostno tveganje.

Kritično vprašanje, izpostavljeno v pismu, so razmeroma prizanesljivi predpis v primerjavi s težkimi tovornimi vozili, ki veljajo za dostavnike s skupno dovoljeno maso do 3,5 tone. Operaterji in vozniki težkih tovornih vozil morajo pridobiti potrdila o strokovni usposobljenosti, ki jih je treba redno posodabljati. Vendar lahko vozni parki dostavnih vozil delujejo po nižjih standardih in samo za vozila, ki presegajo 2,5 tone skupne dovoljene mase in vozijo prek meja EU, bodo do leta 2026 začela veljati pravila EU za čas vožnje in počitka. Na veliko večino prometa dostavnih vozil, ki poteka znotraj državnih meja, ta sprememba ne bo vplivala.

Za izboljšanje varnosti v cestnem prometu organizacije pozivajo k celovitemu usposabljanju za poklicne voznike dostavnikov, ki bi zajemalo varno nakladanje in razkladanje, pritrditev tovora, vzvratno vožnjo, preprečevanje utrujenosti, načrtovanje potovanja in spoštovanje prometnih pravil, vključno z uporabo varnostnega pasu in izogibanjem motnjam.

Odprto pismo poziva, naj se sedanje zahteve za voznike avtobusov in tovornjakov, ki vključujejo poklicno usposabljanje voznikov (certifikati o poklicni usposobljenosti), razširijo, da z novo kategorija za voznike lahkih gospodarskih vozil. To bi lahko dosegli v delu predloga Evropskega parlamenta za vzpostavitev kategorije B+ z ločeno zahtevo za usposabljanje za vozila kategorije N1, ki se uporabljajo v poklicne namene.

Organizacije tudi izražajo nestrinjanje s predlogom Evropske komisije, da bi dovoljeno maso vozil kategorije B povečali s 3,5 na 4,25 tone. S sklicevanjem na nedavno poročilo inštituta VIAS v Belgiji namreč trdijo, da imajo večja in močnejša vozila vse bolj škodljiv vpliv na varnost pešcev in kolesarjev v cestnem prometu.