Omejitve in ukrepi za tovorni promet

Začasne izjeme Uredbe (EU) št. 561/2006 zaradi učinkov koronavirusa v državah članicah EU //

Da bi preprečile širjenje koronavirusa, države članice EU sprejemajo različne ukrepe, ki vplivajo tudi na mednarodni tovorni promet. Te ukrepe so za vas povzele IRU (Svetovna organizacija za cestni promet) in ATA (American Trucking Association), ki  natančno spremljata trenutne razmere povezane z  boleznijo koronavirus COVID-19. Na spletnem naslovu https://www.iru.org/resources/tools-apps/flash-info?page=1 je pregled ukrepov po državah, ki se posodablja sprotno takoj, ko posamezne države objavijo nove ukrepe oziroma omejitve. Objavljena pravila veljajo za tovorni promet v Evropi. Vir: UICR