Lani nekaj manj smrtnih žrtev na cestah

Izboljšanje pri voznikih enoslednih motornih vozil ter pri potnikih in voznikih osebnih avtomobilov >>

Podatki o stanju varnosti cestnega prometa v obdobju 1. januar – 26. december 2022 ter primerjava z enakim obdobjem leta 2021 kažejo četrtino manj smrtnih žrtev kot v enakem obdobju lani. Do 26. decembra 2022 je na slovenskih cestah umrlo 86 udeležencev cestnega prometa oziroma 28 manj kot v lanskem primerjalnem obdobju.

Največje izboljšanje je pri voznikih enoslednih motornih vozil, pa tudi pri potnikih in voznikih osebnih avtomobilov. Umrlo je 24 voznikov osebnega avtomobila (lani 32), 14 voznikov enoslednega motornega vozila (lani 33), 9 potnikov (lani 14), 13 pešcev (lani 15), 6 voznikov tovornega vozila (lani 5), 2 voznika e-skiroja (lani nihče) in 12 kolesarjev, od tega dva na e-kolesu (lani 10).

Ključni izzivi Agencije za varnost prometa v letu 2023 bodo hitrost, alkohol, uporaba mobilnih naprav in multimedijskih naprav med vožnjo, vključevanje novih vozil v prometni sistem, izzivi starejših voznikov ter zagotavljanje podlag za ustrezno usposobljenost in kompetence vseh udeležencev v prometu. Konec leta se izteka tudi izvajanje Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa 2013-2022, v zaključni fazi je nova resolucija za obdobje 2023-2030.