Začetek prodaje vinjet z letnico 2019

Tokratne avtocestne vinjete, ki jih je mogoče kupiti od 1. decembra, so kovinsko rožnate barve //

Cene, vrste vinjet in njihova veljavnost ostajajo nespremenjene, enako tudi  cestninski razredi, v katere se uvrščajo vinjetna vozila. Obstoječe vinjete z letnico 2018 ostajajo v veljavi do preteka njihove veljavnosti, letne vinjete do vključno 31. januarja 2019. Število prodanih modrih vinjet z letnico 2018 se je v primerjavi z lanskim letom povečalo, kar je v skladu s povečanjem prometa na slovenskih avtocestah.

Vinjete so prejšnji cestninski sistem zamenjale 1. julija 2008. Vinjete za leto 2019 so sicer že enajsta barvna različica vinjet od njihove uvedbe.  V prodaji devet različnih vrst vinjet kovinsko rožnate barve: letne, mesečne in tedenske vinjete za cestninski razred 2A (osebna vozila) in 2B (kombinirana vozila) ter letne, polletne in tedenske vinjete za prvi cestninski razred (motorna kolesa). Za letno vinjeto za osebna vozila bo treba še naprej odšteti 110 evrov, za mesečno 30 ter tedensko 15 evrov (cestninski razred 2A). Za kombinirana vozila bo letna vinjeta še naprej stala 220 evrov, mesečna 60 ter tedenska 30 evrov (cestninski razred 2B). Za motorna kolesa (cestninski razred 1) cena letne vinjete ostaja nespremenjena pri 55 evrih, za mesečno bo treba odšteti 30 evrov, za tedensko pa 7,5 evra. Cena vinjet ostaja nespremenjena že pet let zapored.

Vinjete z letnico 2018, ki so bile naprodaj od 1. decembra 2017, so bile v obdobju prvih desetih mesecev letos (do 31. oktobra 2018) prodane v večjem številu od lanskih v enakem obdobju, in sicer pri vseh vrstah vinjet z izjemo letnih vinjet za motorna kolesa. Največ letnih vinjet sicer uporabniki kupijo v drugi polovici januarja in prvi polovici februarja, največ tedenskih in mesečnih pa v poletni turistični sezoni (od junija do vključno septembra). Največ tedenskih kupijo v tujini in ob vstopu v Slovenijo (Darsova lastna prodajna mesta in prvi bencinski servisi po vstopu uporabnikov v našo državo), največ letnih pa na prodajnih mestih po Sloveniji.

Do konca oktobra letos so uporabniki kupili skupno 7.035.332 kosov vseh vrst vinjet z letnico 2018. Uporabniki so v tem obdobju kupili 846.465 letnih vinjet za osebna vozila (2A), kar je štiri odstotke več kot v primerljivem obdobju preteklega leta, letnih vinjet za kombinirana vozila pa 54.553, kar predstavlja sedemodstotno povečanje. Prodaja tedenskih vinjet za osebna vozila se je povečala za pet odstotkov glede na primerljivo lansko obdobje, na 4.308.498, za enak odstotek se je povečala tudi prodaja tedenskih vinjet za kombinirana vozila, na 247.880. Padla je le prodaja letnih vinjet za motorna kolesa, in sicer za osem odstotkov, kar znese 1.974 vinjet. Prodaja tedenskih vinjet za motorna kolesa je bila medtem višja za 10 odstotkov (uporabniki so jih kupili 53.522), prodaja polletnih pa za pet odstotkov (uporabniki so jih kupili 17.038).

Vožnja po avtocestah in hitrih cestah brez veljavne in ustrezno nameščene vinjete na vozilu se šteje za kršitev Zakona o cestah in je sankcionirana z globo 300 evrov, ob vožnji po cestninski cest brez veljavne vinjete za določen cestninski razred, nameščene na predpisan način. Če vinjeta ni pravilno nameščena z njenim prvotnim lepilom ali  z nedovoljenim posegom spremenjena oziroma zmanjšana učinkovitost lepila, znaša globa 500 evrov. Cestninski nadzorniki DARS so v prvih desetih mesecih leta 2018 izdali skupno nekaj več kot 32.000 plačilnih nalogov, od tega 25.000 zaradi neuporabe ali nepravilne uporabe vinjet.