V Tržiču Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu

Društvo upokojencev Tržič, ZŠAM Tržič in AVP, so konec januarja organizirali izvedbo programa projekta Sožitje. Dogodk se je udeležiloa 58 prijavljenih starejših voznikov, ki so bili deležni zanimivih vsebin kot so najpogostejše napake slovenskih voznikov, varna vožnja po avtocesti, zdravstveni vidiki za varnejšo udeležbo v prometu in temeljni postopki oživljanja. Sebastijan Turk (Agencija republike Slovenije za varnost prometa),  Jasmina Gorenčič (policijska postaja Tržič), Nataša Kovše (DARS) in Nataša Kavar (zdravstveni dom Tržič), so tudi sproti odgovarjali na zastavljena vprašanja udeležencev.

Vsi udeleženci so pridobili precej novih znanj in informacij pomembnih za varno udeležbo v prometu, ter številna gradiva s področij posredovanih vsebin. Zelo pohvalno so se izrazili o vsebini  ter izrazili željo po ponovni izvedbi dogodka.