V Gornji Radgoni obeležili spomin na žrtve prometnih nesreč

Osrednja obeležitev spomina na žrtve prometnih nesreč je bila v Gornji Radgoni v ponedeljek  20. novembra ob Osnovni šoli v Gornji Radgoni.  Zbranim  so spregovoril ravnatelj radgonske Osnovne šole Dejan Kokol, radgonska županja  Mojca  Mauko Tuš,  samostojni policijski inšpektor iz Murske Sobote Tomaž Murgelj in v imenu Združenje šoferjev in avtomehanikov Gornja Radgona  Dušan Zagorc.  Vsi so menili, da lahko vsakdo veliko postori za večjo prometno varnost. Želja vseh je, da bi se število žrtev in tudi ranjenih  v prometu vse bolj zniževalo oz., da žrtev sploh naj ne bi bilo.

Iz internetnega policijskega poročila  za območje Pomurja izhaja, da je denimo od leta 2013 do konca lanskega leta na območju Pomurju umrlo v prometnih nesrečah oz. zaradi posledic teh kar 10 ljudi. Ob tem pa je bilo še 109 huje telesno in 961 lažje telesno poškodovanih. Sicer pa Združenje šoferjev in avtomehanikov Gornja Radgona namenja veliko pozornosti prometni varnosti, še posebno za predšolske otroke in učence  osnovnih šol območja občin Apače, Gornja Radgona, Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici. Še posebno skrb  namenja ob začetku posameznega šolskega leta. O tem v naši revijo tudi pogosto  kaj zapišemo.  Na tokratni prireditvi ob radgonski osnovni šoli so bili poleg predstavnikov  učencev radgonske osnovne šole in njihovih učiteljev  prisotni poleg prej navedenih tudi  predstavniki Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu  radgonske občine. Ob zaključki  prireditve je bilo prižganih pet sveč.