Upravni odbor o letošnjih aktivnostih

18. redna seja Upravnega odbora Zveze Združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije

Člani upravnega odbora ZZŠAM Slovenije so se 10. februarja 2020 sestali na 18. redni seji na sedežu Zveze. Prisotne je najprej nagovoril predsednik Zveze Aleš Kocjančič. Po potrditvi predlaganega dnevnega reda, pa je vodenje seje prevzel generalni sekretar Zveze Fadil Mušinović.

Po pregledu realizacije sklepov predhodne seje in potrditvi zapisnika, so člani upravnega odbora prevetrili operativno problematiko delovanje Zveze, se seznanili z ugodnim finančnim poročilom za leto 2019, izpostavili najpomembnejše aktivnosti predvidene v letu 2020, ter zagnali aktivnosti priprav na volilno skupščino Zveze, ki bo 27. marca 2020 ob 16 uri na sedežu Zveze. Prav tako so pričeli s pripravami na proslavo 100 obletnice Zveze.