Srečanje predsednikov in tajnikov ZŠAM

Med drugim tudi o aktivnostih in projektih Zveze v iztekajočem in prihodnjem letu //

Udeležence tretjega srečanja, ki je bilo konec novembra, je najprej pozdravil predsednik ZZŠAM Slovenije Aleš Kocjančič in izrazil zahvalo za opravljeno delo v iztekajočem se letu. Glede na to, da se prihodnje leto izteka mandat aktualnemu vodstvu in organom Zveze, je pozval prisotne, da razmišljajo in posredujejo predloge kandidatov za prihajajoče volitve.

Osrednja tema in namen srečanja je bila predstavitev planiranih aktivnosti v letu 2020. Ob tem generalni sekretar Fadil Mušinović najprej izpostavil nekaj dejstev in ključne aktivnosti, ki so jih Združenja izvedla in jih še izvajajo v letu 2019. Med drugim je poudaril, da je ZZŠAM najmočnejša nevladna organizacija na področju zagotavljanja prometne varnosti. Trenutno združuje 35 združenj prostovoljci pa so opravili preko 20.000 ur prostovoljnega dela. Aktivnosti projekta Prvi šolski dnevi smo izvajali na 212 osnovnih in podružničnih šolah po vsej Sloveniji. Aktivnosti projekta Šolska prometna služba smo združili z nacionalno akcijo »Varno v poletje« in jih izvajali v 80 osnovnih šolah.

Finančno poslovanje in stanje Zveze je pozitivno, ob poravnanih vseh obveznostih, s tem da ima Zveze še nekaj terjatev do Združenj kot tudi do kupcev. Mesečno Zveza odvaja po 100 evrov na poseben fond za proslavo 100 obletnice Zveze, ki bo leta 2022. Generalni sekretar je izpostavil tudi še nekaj priložnosti za izboljšanje poslovanja in učinkovitosti.

V letu 2020 bo Zveza nadaljevala z že utečenimi projekti, kot sta Prvi šolski dan, Šolska prometna služba, varnost na železnicah, državno prvenstvo voznikov in avtomehanikov, nacionalne preventivne akcije in izdajanje Prometno varnostnega vestnika.

Glede projekta Prvi šolski dan Združenja poziva, da posredujejo predloge za obdarovanje prvošolcev za šolsko leto 2020/2021. Šolska prometna služba (ŠPS) doživlja nekaj pomembnih sprememb, saj se projektne aktivnosti začnejo z januarjem 2020, ter bodo sprotno nadzirane in o njih bodo sprotno pripravljena poročila. Vsa združenja, ki bodo izvajala ta projekt, bodo podpisala pogodbo o sodelovanju z Zvezo. Zaradi dopolnjenih vsebin, je Zveza pridobila tudi javna sredstva za podporo, ki omogočajo plačilo koordinatorja projekta. Cilj je, da bi se projekt izvajal v 170 osnovnih šolah, v letu 2020 pa je predviden obisk koordinatorja in generalnega sekretarja na dvajsetih.

30. maja 2020 je načrtovana izvedba državnega prvenstva voznikov, voznikov enoslednih vozil, e-skirojev in poganjavčkov, ki bo predvidoma na Štajerskem. Določen del aktivnosti bi namenili tudi upokojencem, ki bi jih seznanjali z novostmi v prometni zakonodaji oziroma zakonskimi določili, ki se nanašajo neposredno ali posredno na to populacijo in s pravili varnega obnašanja v prometu.

Prihodnje leto je predvidena tudi ustanovitev Združenja poklicnih voznikov pod okriljem ZZŠAM, ter z osnovnim namenom, da se vanj vključujejo poklicni vozniki tujci, ki jim bo na ta način zagotovljena ustrezna pravna pomoč.