Predavanje o prometnih predpisih za starejše voznike

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ptuj je v sodelovanju z Združenjem šoferjev in avtomehanikov Ptuj organiziral brezplačno predavanje o cestno prometnih predpisih za starejše udeležence v cestnem prometu. Predavanja se je udeležilo 25 starejših voznikov in 4 starejše voznice. Na predavanju so bili udeleženci seznanjeni z osnovnimi pravili cestnega prometa, s poudarkom na pravilih vožnje v krožiščih in po avtocesti ter s pogoji, ki jih morajo izpolnjevati starejši vozniki za podaljšanje vozniškega dovoljenja. Udeleženci so pridobili dodatna znanja o prometnih pravilih in o novostih, veliko je bilo vprašanj na temo podaljšanja in veljavnosti vozniških dovoljenj. Vsi prisotni so bili mnenja, da so takšne vrste izobraževanja potrebna za vse udeležence v cestnem prometu, še posebej pa za starejše saj se prometna pravila in način vožnje  nenehno spreminjajo, usposabljanje voznikov pa ni sistemsko urejeno.