Občni zbor ZŠAM Tržič

V Združenju šoferjev in avtomehanikov Tržič so izvedli letošnji volilni občni zbor. Upravni odbor Združenja je na zadnji seji sprejel dnevni red in pripravil poročila o poslovanju za leto 2022, predlog sklepov ter kandidacijsko listo organov združenja in predlog plana dela za leto 2023. Po potrditvi poročil in potrjeni razrešnici aktualnih organov združenja, so za novo štiriletno mandatno obdobje izvolili novega predsednika ZŠAM Tržič Vladimirja Ovsenika, ter člane upravnega in nadzornega odbora.

Glede na uspešno delovanje in poslovanje v letu 2022, za katerega so zaslužni vsi člani Združenja, ter številni prostovoljci, so sprejeli tudi okvirni plan dela za leto 2023, ki temelji na vsebinah, ki so zagotovile prepoznavnost in poslovno uspešnost.