Občni zbor ZŠAM Poljčane

V prostorih združenja ZŠAM Poljčane je potekal 66. volilni občni zbor, ki so se ga poleg članov in članic udeležili predstavniki združenj v regiji in izven nje in predstavnik društev v kraju, regijski poveljnik uniformiranih članov, predstavnik policije in AMD. Med gosti so bili županja občine Poljčane dr. Petra Vrhovnik, ravnateljica OŠ Kajetana Koviča Poljčane mag. Francka Mravlje, predsednik Štajerske regije Janez Strelec, ki je zastopal tudi Zvezo.

Po podanih poročilih, ki so bila izčrpna, tudi za zadnji dve leti, ni bilo pripomb in so bila soglasno potrjena.  Sledila je razrešitev organov združenja in v skladu s Statutom so bile izvedene volitve.  Večjih sprememb ni, predsednica ostaja še en mandat Mira Onič, tajnica Štefka Obrovnik, v UO  pa bosta nova člana Romana Kegu in Jože Florjančič s svojim prostovoljnim delom zagotovo uspešna. Začrtani plan, ki se lahko spreminja in članarino za leto 2023, ki se poveča za 5€ so prisotni soglasno potrdili. Podeljene so bile stažne značke in sicer: 10 let Danica Gornik, 25 let Stanko Spolenak, 30 let Jože Florjančič, 35 let Andrej Golob, Mira Onič, Janez Vodušek, 40 let Marija Doberšek, 45 let Srečko Jug, 50 let, Štefan Grubenšek, Herman Jager, Karel Vanček, 55 let Ivan Bercko, 60 let Franc Španring, ki je z značko prejel še posebno priznanje.

Prisotne je nagovorila županja dr. Petra Vrhovnik in povedala, da pozna delo, ki ga opravlja združenje in ga pohvalila.  Zagotovila  je , da bo združenje tudi v bodoče deležno občinske podpore. Sledili so ostali gostje, ki so pohvalili nesebično prostovoljno delo na področju vzgoje in preventive in uspešnemu sodelovanju z društvi v kraju. Predsednik Štajerske regije je še posebej pohvalil delo v združenju, regiji in dobro sodelovanje z Zvezo.