Občni zbor ZŠAM Kamnik

Člani Združenja šoferjev in avtomehanikov Kamnik so se zbrali na rednem letnem občnem zboru ob 66 letnici delovanja. Vodstvo združenja je predstavilo poročila o delu združenja za leto 2022 ter plan dela za leto 2023. Po konstruktivni razpravi so navzoči člani vsa poročila sprejeli in potrdili brez zadržkov.

Predsednik Združenja šoferjev in avtomehanikov Kamnik je ob tej priložnosti navzočim osmim zaslužnim članom (izmed desetih) izročil jubilejne značke in priznanja. Jubilejne značke so prejeli: Martinjak Anton za 10 let članstva; Bušelič Brane, Figurek Slavko, Papež Dušan, Zlatnar Anton in Železnik Anton za 40 let članstva: Posebno visoko priznanje za polnih 60 let članstva in delovanja v združenju so prejeli trije člani in sicer: Kočar Jože, Virijant Maks in Zore Ivan. Odsotnim članom bodo priznanja izročena naknadno.