Občni zbor ZŠAM Cerkno

Člani so obravnavali poročila o delu in pobude za nadaljnje aktivnosti //

Člani upravnega odbora ZŠAM Cerkno sose zbrali na občnem zboru, ki so se ga poleg članov udeležili tudi župan občine Cerkno Gašper Uršič, predstavnik Zveze ZŠAM Slovenije Miklavž Bole ter predstavnika ZŠAM Tržič Toni Kajbič in Marjetka Slabe.

Po otvoritvenem nagovoru predsednika ZŠAM Cerkno Branka Hvale in izvolitvi organov občnega zbora, so prisotni obravnavali poročila o delu za leto 2019. V razpravi so izrazili problematičnost negativnega finančnega stanja, dileme okoli članstva v Zvezi, članstva v Gorenjski regiji in  aktivnosti članstva. V razpravo so se vključili  gostje, ki so pohvalili opravljeno delo in poslovanje na splošno, pojasnili pomembnost združevanja tako v Zvezi  kot v regiji, sprotnega poročanja o aktivnostih ter posredovali nekaj pobud za aktivacijo članstva in možnost aktualnih načinov pridobivanja dodatnih finančnih sredstev.

Občni zbor se je v delovnem vzdušju zaključil s potrditvijo poročil, imenovanjem novega tajnika, podelitvijo stažnih značk, sprejemom dveh novih članov, podporo kandidatom za predsednika, podpredsednika in  člana UO Zveze, ter družabnim srečanjem.