Na Vrhniki uspešna akcija Pešec

Pešci spadajo med ranljivejše udeležence v cestnem prometu, zato je njihova varnost ena izmed prioritet nacionalnega programa in preventivnih ter vzgojnih aktivnosti Javne agencije RS za varnost prometa (AVP). Dejavnostim AVP se pridružuje tudi ZŠAM Vrhnika, tokrat z akcijo Pešec. V letošnjem letu niso posvečali pozornosti samo uporabi odsevnih predmetov in vidnosti na cesti v nočnem času, ampak so posebno pozornost posvetili pravilnemu ravnanju vrtčevskih in šolskih skupin, ki hodijo na sprehode  v okolici vrtcev in šol. Najmlajše so opozorili na pravila v cestnem prometu, ki jih je potrebno spoštovati. Poseben poudarek smo namenili pravilnem gibanju skupin po pločniku in ostalih cestnih površinah, prečkanju ceste v skupini, varovanju in označevanju skupine v prometu, vse z namenom boljše vidnosti udeležencev. Osveščali so tudi strokovne delavce, ki vodijo otroke, da so v danih trenutkih odgovorni za premike teh skupin. Zelo pomembno je pred odhodom na pot obveščanje udeležencev (otrok) o varnem vedenju na poti in jih opozarjati na morebitne nevarnosti, naloga odraslih pa je, da podajajo sprotno informacijo in navodila med potjo..

V času akcije je bila dobro obiskana tudi prometno preventivna delavnica. V sklopu prireditve Dopoldanska dogodivščina v Bistri so za otroke in odrasle člani ZŠAM Vrhnika pripravili prometni poligon, ki je bil namenjen vsem generacijam sodelujočih. Preizkusili so se v spretnostni vožnji na poligonu, posebno pozornost so namenili tudi pešcem v prometu in opozorili na pasti na prehodih za pešce.

Z organiziranimi in samostojnimi akcijami za večjo varnost v prometu, bodo člani ZŠAM Vrhnika nadaljevali in s tem prispevali svoj kamen v mozaiku prometni kulturi in varnosti v prometu. Pod sloganom “S skupnimi močmi se prometna preventiva gradi” nadaljujejo s svojim poslanstvom.