Mednarodno sodelovanje ZŠAM Tržič

ZŠAM Tržič že več kot 50 let sodeluje z združenjem šoferjev iz pobratenega francoskega mesta Sainte-Marie-aux-Mines. Tako so se tudi v prvih dneh septembra 2022 sestali s predstavniki njihovega združenja (ADAUR) in izmenjali izkušnje, ter iskali rešitve za praktično enake izzive, kot jih imajo v Združenju in tudi v Zvezi ZŠAM. Nekaj besed je teklo tudi o obeh mednarodnih združenjih (UICR in E.V.B.V. – I.A.G.H.S.), katerih članica je tudi francoska zveza.