70 let Prometno varnostnega vestnika

Članska revija Zveze združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije je najstarejše stanovsko glasilo >>

Po lanski častitljivi 100-letnici obstoja Zveze združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije, leto okroglo obletnico praznuje člansko glasilo Prometno varnostni vestnik. Prva številka je izšla januarja 1953, namesto pred tem ukinjene  mesečna strokovna revija Avtotransport, ki so jo izdajale Uprava za promet Ljudske Republike Slovenije, Združenje šoferjev in avtomehanikov  in Republiški odbor sindikatov delavcev in nameščencev rečnega, zračnega in cestnega prometa, in je prenehala izhajati zaradi pomanjkanja sredstev. Takratni Prometni vestnik, ki ga je izdajalo Združenje šoferjev in avtomehanikov Slovenije in je obravnaval vprašanja javnega prometa, se je prav tako prebijal skozi različna krizna obdobja, a je obstal vse do danes, ko izhaja pod imenom Prometno varnostni vestnik in je še vedno pomembna vez med organizacijo in njenimi člani.

Kljub večkratnim pobudam, da bi prešli na spletno izdajo, se je zaradi strukture članstva obdržal v revijalni obliki in v takšni v letu 2023 praznuje 70 let. Prometno varnostni vestnik članom do osemkrat letno prinaša aktualne informacije s področja prometne varnosti in delovanja posameznih združenj. Izhaja skupaj z revijo Tranzit, ki je specializirana za gospodarska vozila, aktualnosti s področja zakonodaje in avtoservisno dejavnost. To pomeni, da gre za vsebine, ki so zanimive za člane zveze

Kot sodobna oblika predstavitve aktivnosti Zveze združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije je bila prenovljena spletna stran, s čimer je zagotovljen dostop do aktualnih vsebin. Spletni portal Prometno varnostni vestnik (www.prometni-vestnik.si) je samostojen spletni medij s področja cestnih motornih vozil, prometne varnosti, mehanike in tehnologije ter dogodkov v povezavi z delovanjem Zveze združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije. Namen spletnega portala je dodatno informiranje širšega kroga bralcev, ki jih zanima tovrstna tematika. Dodatno ga spremljata profila na družabnih omrežjih Facebook in Instagram, s čimer je usmerjen tudi k mlajši generaciji bralcev.