Uspešno opravljene aktivnosti ob novem šolskem letu

V sodelovanju z Agencijo za varnost prometa so prostovoljci Zveze združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije ob letošnjem začetku šolskega leta izvajali aktivnosti varovanja otrok na šolskih poteh v več kot 200 slovenskih osnovnih šolah.

ZŠAM CERKNICA

Člani ZŠAM Cerknica v prvih dneh šolskega leta tradicionalno pazijo otroke na obremenjenih prehodih za pešce v občinah Cerknica, Loška dolina in Bloke.

ZŠAM BREŽICE

a

Za varovanje šolskih poti so tudi letos vzorno poskrbeli člani ZŠAM Brežice

ZŠAM NOVA GORICA

Člani ZŠAM Nova Gorica so varovali tudi v bližini OŠ Solkan, kamor večina staršev pripelje otroke z avtomobili pred šolo in zasedejo avtobusno postajo namenjeno šolskim otrokom.

ZŠAM IDRIJA

V ZŠAM IdrIja so vztrajali z varovanjem, mednje je stopil tudi komandir idrijske policijske postaje in bil v pomoč pa tudi moralno oporo.

ZŠAM POSTOJNA

 

Člani ZŠAM Postojna tudi letos spremljajo otroke v šolo v Pivki. Ob prvih šolskih dnevih od 1. do 9. septembra je otroke varovalo 17 članov ZŠAM Postojna

ZŠAM IDRIJA

Za ogrevanje sta poskrbela prva šolska dneva letošnjega šolskega leta. Tudi letošnje prve šolske dni so v idrijski občini izvajali umirjanje prometa v bližinah šol. Na Črnem Vrhu in Godoviču se je članom ZŠAM pridružil tudi policist, s katerim sodelujejo v preventivi v občini.. Pri varovanju v okolici štirih šol  so priskočili na pomoč tudi zaposleni na idrijski občini.

ZŠAM TRŽIČ

Tako kot že vrsto let, so tudi ob začetku šolskega leta 2022-202, prostovoljci in prostovoljke ZŠAM Tržič pristopili k izvajanju projekta Prvi šolski dnevi.V dogovoru z odgovornimi v osnovnih šolah in policijo so dorekli lokacije varovanja šolarjev na prvi šolski dan, za katerega je značilna še vedno prisotna počitniška razigranost, brezskrbnost in izmenjava počitniških vtisov, na prometnicah v šolskem okolišu, pa je bistveno povečana gostota prometa.

ZŠAM TRŽIČ

Glede na dogovor z vodstvom OŠ Bistrica, so člani ZŠAM Tržič, vzporedno z aktivnostmi projekta Prvi šolski dnevi, uspešno začeli z tudi z aktivnostmi Pešbus-a. Pri tem pomagajo tudi prostovoljke ZŠAM.

ZŠAM IVANČNA GORICA

Člani ZŠAM Ivančna Gorica so nekaj dni pred začetkom šolskega leta v krajih Višnja gora, Šentvid pri Stični in Ivančna Gorica namestili transparente kateri voznike opozarjajo, da so ponovno šolarji na cesti. Člani ZŠAM Ivančna Gorica smo šolarjem razdeljevali brošure ¨Varno v šolo¨

ZŠAM KOČEVJE

Ob začetku šolskega leta pri varovanju šolskih poti na štirih lokacijah ob osno vnih šolah sodeluje 15 prostovoljcev ZŠAM Kočevje

ZŠAM PTUJ

za prometno varnost ob pričetku šolskega leta Na Ptuju skrbijo policija, redarstvo in člani ZŠAM Ptuj. Učenci OŠ Breg Ptuj so pomahali v slovo članici Kristini, ki je vse dni izvajala varovanje pred šolo.

ZŠAM RADEČE

Prostovoljce ZŠAM RADeče in policista Danijela Hitra iz PP Laško je pri delu pozdravil Župan Radeč Tomaž Režun. Izrazil jim je podporo za  njihovo dolgoletno prizadevnost za varnost v Občini Radeče.

ZŠAM  POLJČANE

Na letošnji prvi šolski dan je deževalo, a to zagotovo ni skalilo veselega pričakovanja otrok. Dež je prenehal in člani ZSAM Poljčane so videvali nasmejane otroke, ki so se veselili ponovnega snidenja s prijatelji, učitelji…, pred njimi so novi izzivi…

Peti dan sta prostovoljcem ZSAM Poljčane osmošolki Jerca Jug in Nika Kodrič pripravili posebno prijetno presenečenje. Na lastno pobudo sta s svojo žepnino kupili vodo in sladek priboljšek, ter se vsakemu posebej zahvalili, da skrbijo v prvih šolskih dneh za varnost sošolcev na poti do šole. Ni kaj, vredno pohvale,

 

DŠAM MISLINJA

Dan pred 1.septembrom so sodelovali s hojo po pločnikih Občine Mislinja, sodelujejo pri varovanju otrok čez prehode in pred šolo Mislinja, udeležili so se tudi sprejema prvošolčkov v šoli Dolič in Mislinja